× بستن تبلیغات

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

طیوران بطور طبیعی آنگاه از یک عصر تخمگذاری پرهایشان می‌ریزد و حدود 4 ماه ارتفاع میکشد تا پرهای تازه جایگزین گردد . در حالی که با پرریزی ناخواسته مرغها را می‌توان آن گاه از 6-8 هفته به ایجاد برگرداند . برای ریختن پرها می بایست به پرنده استرس وارد شود، لذا برنامه‌هایی موفقترند که با کمترین استرس یاور باشد . 
- توجیه حساس تولک بردن حذف هزینه‌های رشد و رشد هست . 
- تولک رفتن در حقیقت روشی برای استراحت کوتاه بازه زمانی پرنده ها سپس از یک زمان طولانی ایجاد می باشد که آنگاه از آن می توانند به تولید خود برای یک عصر دیگر ادامه دهند . استراحت دادن به گله بسته به نوع مدیر و محرومیت غذایی دست‌کم یک و حداکثر 4-5 هفته بطول می‌انجامد . استراحت کوتاه بازه زمانی با کاهش اندازه ساخت و کیفیت پوسته تخم مرغ و استراحت بلند مدت با افزایش اندازه تولید و بالا بودن کیفیت پوسته تخم مرغ همراه میباشد . 
- با تنظیم جیره غذایی می‌توان ارتفاع مدت عصر استراحت را تهیه و تنظیم نمود که معمولا با مصرف جیره‌های با پروتئین ذیل و کلسیم ناچیز انجام می‌گیرد(در حد نیاز پولتها) . 
- برای بازگرداندن گله به ایجاد باید از جیره زمان ایجاد به همرا برنامه نوری مطلوب به کار گیری کرد . 
اشکال 
تولک بردن 1- برنامه دو سیکلی: دو دوره تخمگذاری: سپس از 10 ماه ایجاد گله را تولک می برند و در سن نسبتاً 24 ماهگی جهت فروش(105 هفتگی)به بازار عرضه می‌نمایند . 
2-برنامه چند سیکلی: مشتمل بر دو یا یکسری توشه تولک رفتن: آن‌گاه از 9 ماه ساخت گله را تولک می برند و در سن 30 ماهگی یا بیشتر جهت فروش به بازار عرضه مینمایند . 
مقایسه 
بین سیکل اولیه و دوم تولید - اندازه ساخت در سیکل دوم کمتر از سیکل اول است . 
- ارتفاع بازه تخمگذاری اثرگذار در سیکل اول تولید طولانی‌تر می‌باشد . 
- اقتصادی ترین سن 65 هفتگی بوده و 40 هفته آن گاه (105) جهت فروش به بازار عرضه می نمایند . 
- درصد تولید در سیکل دوم 7-10درصد کمتر از سیکل نخستین می‌باشد . 
- میزان تخم مرغ در سیکل دوم بزرگتر از سیکل نخستین هست . 
- معدل کیفیت پوسته در سیکل نخستین به مراتب بهتر از زمان دوم تولید میباشد . 
- کیفیت محتویات داخلی تخم مرغ طی سیکل دوم ایجاد اندکی کمتر از دوره اول ساخت است . 
برنامه‌های 
تولک بری دو سیکلی - 
حذف غذا و آب(معمولی) - 
کالیفرنیایی(برنامه فارغ از جیره بندی آب)، ویژه مناطق گرمسیری - کارولینای شمالی: بیشترین تاکید بر کاهش وزن هست . 
ارتقا روی - 
کاهش سدیم و کلسیم - استعمال از داروهای تولک بری:متالیبور، ان‌هپتن، پرژسترون ، ید و . . . . 
برنامه 
های تولک بری: برنامه های تولک بری متعددی وجود دارااست که در اینجا به تشریح بعضا می پردازیم . 
تولک بری عادی : از آغاز تولک رفتن تا دو هفته پس از ساخت مجدد تخم مرغ ، صدف را به طور مجزا در اختیار گله قرار داده ، آن گاه به مقدار محدود قبلی بر می گردانند . 
دان خوری به مقدار کافی تامین گردد به نحوی که تمام گله بتواند در یک مدت دان مصرف نماید . 
طوری برنامه ریزی شود که مرغ های گله های مامان در بین 2-1 هفته دیر خیس از مرغ های گله تخم گذاری تجاری آغاز به تخم گذاری نمایند . 
روز 
 
دان 
 
آب 
 
نور 
 
۱و۲ 
 
هیچ 
 
هیچ 
 
 
 
طیور مادر تخم گذار 4 .5 
کیلوگرم به ازای 100 قطعه مرغ 
طیور مادر نژاد گوشتی 6 .8 
کیلوگرم به ازای 100 قطعه مرغ 
آب 
 
 
 
هیچ 
 
هیچ 
 
 
 
مانند 
روز سوم 
آب 
 
 
 
هیچ 
 
هیچ 
 
 
 
مانند 
روز سوم 
آب 
 
 
 
هیچ 
 
هیچ 
 
 
 
مثل 
روز سوم 
آب 
 
 
10 
الی 60- 55 
به 
برنامه محدودیت غذایی برگشت داده گردیده و حدود 75% دان در اختیار آن ها قرار گیرد 
آب 
 
 
61 
 
مصرف 
دان تمام وقت مرغ های نژاد تخمگذار 
مصرف 
دان تمام وقتمرغ های نژاد گوشتی 
آب 
 
16 
– 14 ساعت 
 
برنامه تولک بردن کالیفرنیای : رویکرد دیگر به تولک بردن به اسم برنامه کالیفرنیایی پر اسم و رسم میباشد در این روش مصرف دان کامل در یک زمان طولانی حذف و طی این زمان منحصرا جیره غله خرد گردیده در اختیار گله قرار داده می شود . از آنجای که طی این برنامه جیره بندی آب به زمینه اجرا گذارده نمی شود، در هوای خیلی گرم پرنده ها دهیدراته نمی شوند و به همین علت برنامه مناسبی برای حالت گرم خواهد بود . هنگامی که دان در اختیار گله قرار نگیرد باید پودر صدف در اختیار آن ها قرار بخشید . حدود یک هفته بعد از حذف دان گله دچار ضعف خواهد شد .تا وقتی که تلفات افزایش نیافته است، نباید دان در اختیار گله قرار گیرد در صورتیکه به مقطع یکی دو روز پس از 10 روز گرسنگی دان در اختیار گله قرار گیرد اثر ها ضعف برطرف خواهد شد . 
معمولا در این برنامه در پنج‌مین یا این که ششمی روز درصد تولید به حد صفر می برسد . بعد از 10 روز محرومیت از دان وزن مرغ ها 25% کاهش می یابد که در این کاهش وزن 7 هفته پس از تغذیه از دان کامل جبران می شود . در صورتیکه محدودیت غذایی تا 14 روز به ارتفاع انجامد . نتایج حاصله متساوی و یا این که خوبتر از محرومیت 10 روزه می‌باشد . 
اعتنا : مصرف غلات خرد گردیده را می بضاعت در تولک های کوتاه مدت حذف نمود و یا در تولک های بلند مدت طولانی خیس نمود . 
 
 
روز 
 
دان 
 
آب 
 
نور 
 
10 
- 1 
هیچ 
 
آب 
 
ساعت 
28 
- 11 
مصرف 
غلات خرد شده و بطور تمام وقت 
آب 
 
8ساعت 
 
29 
و به بالا 
مصرف 
دان آردی زمان ایجاد به طور تمام وقت 
آب 
 
16 
ساعت 
 
برنامه تولک بردن کارولینای شمالی: سو‌مین برنامه تولک بردن که زیاد مشهور میباشد ابتدا در کالج ایالاتی کارولینای شمالی مسئله منفعت برداری قرار گرفت . این برنامه شامل یک دوره پیش تولک هفت روزه می باشد که طی آن پیشین از حذف دان، چراغ ها را در تمام دوران شبکه های اجتماعی واضح نموده تا نور و روشنایی 24 ساعته تامین گردد . این برنامه به مدیر فارم اجازه می دهد تا بتواند اندازه دان و نورمصرفی را به طور هم‌زمان کاهش دهد . 
منش کارولینای شمالی بیشترین تاکید در کاهش وزن را دارااست . برای رسیدن به چنین کاهش وزنی حدود 14 روز یا این که عمده وقت می خواهد . 
هنگام که کاهش وزن تامین شد به دوران 2 روز جیره روزانه 45گرم در اختیار گله قرار داده می شود . 
پس ازان مدت 28 روز جیره تولک با پروتئین بالا 16- 15 درصد و کلسیم 2 درصد مصرف می گردد و بعد از آن به جیره معمولی زمان ساخت برگردانده می شود . 
طی 3 هفته اول اندازه 12 ساعت از کل ساعت نوروفروغ در اختیار گله قرار داده می‌گردد به طوریکه در روز 21 دست کم 13 ساعت نوروروشنایی تامین گردد . برنامه نور و روشنایی معمولی در روز 35 اعمال می شود . 
رویه 
ارتقا روی به کارگیری از مقادیر دوچندان روی در دان سبب ساز یک توقف کوتاه در تولید می گردد . حدود 20000PPM روی به دان بیشتر می گردد . برای این مراد 25 کیلوگرم اکسید روی که دربردارنده 73% روی میباشد را با هر تن طعام که 5/3% کلسیم دارااست ترکیب می کنند . 
 
 
بازه زمانی 
(روز) 
دان 
 
آب 
 
نور 
 
1-10 
 
20000 
میلی گرم اکسید روی در هر کیلوگرم دان تخمگذار 
آزاد 
 
 
11 
به بعد 
حذف 
روی و تغذیه بدون نقص جیره مرغ تخمگذار 
آزاد 
 
14-16 
 
 
تولک بردن به وسیله کاهش سدیم در این برنامه سدیم جیره تا 04/0% اندک می شود و روزمره 8 ساعت نوردر حیث گرفته می شود . پس از آنکه مرغها تولک رفتند(حدود 6 هفته بعد) مجددا جیره معمولی مرغهای تخمگذار را در اختیار آن‌ها قرار میدهند . بهتر می باشد برای خودداری از تولید دوباره زودهنگام، از دان با کلسیم و فسفر پایین مثل بازه زمانی پرورش پولتهای معمولی به کار گیری گردد . این برنامه در اروپا بطور وسیعی استفاده می شود . چون عدم مصرف دان برای یک دوره طولانی طبق قانون ها حمایت از حیوان‌ها ممنوع هست . 
گشوده 
گرداندن گله به تولید: برای باز گرداندن گله به ساخت باید از جیره های ایجاد توام با برنامه نوری مناسب استفاده کرد، میزان ایجاد طی 3 – 2 هفته باید به 50 درصد رسد . 
همینطور با مقدارجیره غذایی به همراه جیره ساخت و فروغ و روشنایی می‌توان گله را سریعا به ساخت آورد . 
نکته: 
معمولا گله در سن 10 هفتگی تولک برده می گردد اما هر چه زودتر برده شود اندازه ساخت در دوره بعدی اکثر میباشد . 
گله‌هایی که در دوره اولیه ساخت سوابق ساخت خوبی داشته و تندرست باشند زیر برنامه تولک‌بری قرار میگیرند . 
حدود یک هفته پیشین از استارت برنامه بایستی گله مقابل بیماریهای برونشیت عفونی و نیوکاسل واکسینه شوند . 
سه روز گذشته از اجرای برنامه تولک بری ویتامین و الکترولیت را از طرز آب آشامیدنی استعمال کرد . 
حذف مرغهای ضعیف و بیمار . چون این مرغها در مقطع بازه زمانی حذف غذا از دربین میروند . 
کاهش 
وزنی متساوی 25-30 درصد به هنگام اجرای برنامه تولکبری باید حاصل شود تا چربی اطراف دستگاه تناسلی از بین برود-----حداقل10 روز حذف دان 
در اکثر برنامه‌های تولک‌بری محرومیت غذایی را تا زمانی که تلفات کمتر از 2 درصد باشد ادامه میدهند . 
نوشته شده در سه شنبه 30 بهمن 1397ساعت 14:51 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ