× بستن تبلیغات

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

راه سنتی کشت و جداسازی: این منش به عنوان یک رویه روتین در بخش اعظمی از آزمایشگاه صورت میگیرد که دربرگیرنده مراحل پیش غنی‌سازی، غنی‌سازی، کشت در محیط انتخابی و انجام آزمایشات بیوشیمیایی و سرولوژی جهت تشخیص پرگنه‌های مشکوک به سالمونلا میباشد ، در پیش غنی‌سازی که محیط‌های متنوعی مانند ‌آبگوشت لاکتوزدار و آب پپتونه بافری شده، بیشتر از بقیه مورد ها به کارگیری میگردد ، در غنی‌سازی از محیط‌هایی نظیر: تتراتیونات و سلنیت منفعت می‌گیرند، محیط‌های کشت انتخابی اکثر بریلینت گرین آگار یا آگار سبز براق و سدیم دی‌اکسی کولات و نمک‌های صفراوی میباشند ، افزودن مثال در بهترین موقعیت با نسبت 1 به 9 (25 سی‌سی نمونه در 225 سی‌سی) از محفظه آبگوشت‌ لاکتوزدار توصیه می‌شود ، جهت گرم‌خانه‌گذاری در محفظه آبگوشت لاکتوزدار و آب پپتونه بافری که دمای c ْ37 برای 24 ساعت می‌باشد در محفظه غنی‌سازی که افزودن مثال به نسبت 1 به 10 در محیط‌های آبگوشت سلنیت و تتراتیونات پیشنهاد می‌شود ، درجة متعارف جهت گرم‌خانه‌گذاری c ْ32ـ c ْ37 بوده و دوران آن 18 تا 24 ساعت می باشد . 
 
 
در سال های اخیر از آبگوشت RV نیز سود می گیرند که در واقع یک محفظه دگرگون سازی یافته از آبگوشت Rappaport می‌باشد؛ قدرت انتخابی مضاعف بالایی دارد، عمده جهت جداسازی سالمونلا از غذای انسانی و دامی به کارگیری میشود و به نسبت 1 به 100 نمونه به ‌آبگوشت RV طولانی تر میشود و درجة حرارت c ْ41 برای 24 ساعت جهت گرم‌خانه‌گذاری مناسب هست ، محیط‌های کشت انتخابی سالمونلا که دارای یک سیستم تشخیصی مناسبی می‌باشند که جهت تمایز ارگانیسم از غیرسالمونلاها است (52) محیط‌های کشت انتخابی سالمونلا در برخی مورد ها مثل محیط‌های حاوی صفرا که براساس خصوصیت سالمونلا در ایجاد سولفید هیدروژن یاری به تشخیص مناسب ‌تری می‌کند امروزه کاربرد محیط‌ های بریلینت گرین آگار، هکتون اینتریک آگار و گزیلوز لیزین داُکسی کلات آگار اکثر متداول می باشد برهه زمانی گرم‌خانه‌گذاری در دمای c ْ37 را 24 تا 48 ساعت در نظر گرفته‌اند آزمایشات بیوشیمیایی برای آن مدل از مواقعی به کار می رود که پرگنه‌های مشکوک به سالمونلا وجود داشته باشد . 
تست‌های روتین جهت این امر عبارتند از: اندول، اوره آز، لیزین ایرون آگار (LIA) ، TSI و تخمیر قندها (ساکروز، لاکتوز، سالیسین و دولکتیول) که در بخش اعظم آزمایشگاه‌ها فیس می گیرد سالمونلا قوی به تخمیر لاکتوز، ساکاروز و در برخی مورد ها سالیسین نمیباشد هم‌چنین سالمونلا کارکشته می‌باشد که H2S (سولفید هیدروژن) در محفظه تولید کند هرچند سالمونلاهایی با H2S منفی و لاکتوز مثبت نیز وجود دارند 2-9-2- 
روش‌های کشت پر سرعت سالمونلا: 1-2-9-2- 
راه و روش STR اوکسوئید: روشی سریع است که برپایة غنی‌سازی انتخابی جنبش پایدار هست و برای گونه های غذاها مطلوب می باشد ( این رویه صرفا سالمونلاهای متحرک را مشخص و معلوم میکند ، تشخیص ذهنی می باشد و تأیید تشخیص بوسیله یکی از آزمایش‌های سنتی و یا آزمایش آگلوتیناسیون به کمک لاتکس چهره می‌گیرد که در این صورت نتایج 24 ساعته مهیا خواهد شد . 
2-2-9-2- 
رویکرد توقف ایمنولوژی حرکت: منش سریعی میباشد که نتایج را در 28 تا 32 ساعت معلوم مینماید در این خط مش از دستگاه خاصی فایده می گیرند که مشتمل بر 2 بخش هست : 1 . بخش منحصر کشت انتخابی و 2 . بخش منحصربه‌فرد تکان میکروب هست .بخش کشت آن دربردارنده آبگوشت غنی‌کنندة انتخابی و بخش حرکت حاوی محفظه غیرانتخابی می‌باشد . 
به دنبال کشت و بیش تر کردن سوسپانسیون پادتن ضدتاژک سالمونلا در بخش حرکت و گرم‌خانه‌گذاری در 35 مرتبه سانتی گراد که پادتن به طرف سالمونلای محرک جلب شده و ایجاد باند ایمنی (U) می‌کند 3-9-2-روش 
بازیابی سریع سالمونلا: 1-3-9-2-امپیدیومتریک 
متد: در این راه که به یک محفظه کشت نیز نیاز می باشد که در آن از پرورش باکتری‌های غیرسالمونلا پرهیز شده و موجب تقویت رشد سالمونلا شود با پرورش سالمونلا در این محیط و تغییراتی که از لحاظ پارامترهای الکتریکی در محیط تولید می شود و به وسیلة این دستگاه اندازه‌گیری گردیده و تشخیص سالمونلا را امکان‌پذیر می‌نماید . 
این شیوه توانا به تشخیص سالمونلای H2S منفی و لاکتوز مثبت را داراست 4-9-2- 
روش‌های سرولوژیک: 1 
-4-9-2: رویکرد الایزا : چندین 
فرم از راه و روش الایزا جان دار است که کیت‌های تجاری آن در بازار می‌باشند، اما روش لی و همکارانش از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این دستور به تشخیص سالمونلا تایفی موریوم در پهنا 19 ساعت باعث گردیده است 2-4-9-2- 
راه آگلوتیناسیون به امداد لاتکس: علاوه بر این که این روش برای تأیید تشخیص سالمونلای قطع گردیده به روش‌های دیگر کاربرد دارد که خود می‌تواند به تیتر راه بازاریابی سرعت بالا سالمونلا زمینه استفاده قرار بگیرد . 
این رویکرد به صورت کیت تجاری در بازار می‌باشد 5-9-2- 
سایر روش‌های بازیابی سالمونلا: 1 . 
شیوه ژنتیکی هیبریداسیون DNA با DNA 2 . 
آزمایشات بیوشیمیایی
نوشته شده در سه شنبه 23 بهمن 1397ساعت 10:06 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ