× بستن تبلیغات

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

 با عنایت به اخذ گزارشاتی مبنی بر وقوع بیماری آنفلوانزای طیور در بعضی کشورهای مجاور وبا توجه به منزلت و نقش حمل و نقل در انتشار بیماری و پیرو بخشنامه های پیشین ، بدینوسیله راهبرد تکمیلی اقدامات بهداشتی در خصوص حمل و کشتار طیور در کشتارگاهها به شرح زیر جهت اطلاع و استفاده برداری ارسال می گردد . 
 
 
بارگیری و حمل به کشتارگاه طیور: 1 . همه گله های طیور پرورشی باید ظرف مدت 48 ساعت قبل از بارگیری به وسیله دکتر معالج دامپزشک مسئول فنی بهداشتی مرغداری و یا کارشناسان اداره دامپزشکی محل ، موضوع معاینه درمانگاهی قرار گرفته و نسبت به صدور مدرک بهداشتی جهت حمل به کشتارگاه (‌با اعتبار حداکثر 5 روز) اقدام شود . 
2 . کشتارطیور بایستی دریکی از کشتارگاههای طیور درون استان و چه بسا الامکان در نزدیکترین کشتارگاه انجام پذیرد و در چهره نیاز ،‌صرفا جنازه طیور کشتار گردیده با رعایت مقررات زنجیره سرد و پس از اخذ مدرک بهداشتی حمل به استان های دیگر حمل شود . 
3 . در صورتیکه گنجایش کشتارگاهی مو جود استان ،‌کمتر از میزان طیور عرضه گردیده برای کشتار باشد ، صدور جواز حمل گله هایی که از نظر درمانگاهی سلامت و بویژه فاقد علامت های درمانگاهی بیماریهای ویروسی واگیردار از جمله گامبورو ، ‌نیوکاسل و انفلوانزا میباشند، ‌با رعایت سایر مقررات بهداشتی حمل طیور زنده و هماهنگی با سازمان کل دامپزشکی استان مقصد جهت کشتار در نزدیکترین کشتارگاه مجاز یکی از استان های همجوار بلامانع خواهد بود . بدیهی می‌باشد کشتار همه گله های مادر و تخمگذار( در پایان دوره ) باید در یکی از کشتارگاههای طیور داخل استان انجام پذیرد . 
4 . از هر محموله طیور کشتاری وابسته به مرغداریهایی که دردوره رشد با تلفات بیش از 10 درصد به کشتارگاه نبی می شوند می بایست پیش از بارگیری ، جهت انجام آزمایش های سرولوژیک به تعداد 15 مثال خون تهیه و تنظیم شود . 
تخلیه 
طیور در کشتارگاه : 1 . سند حمل بهداشتی تمامی محموله های طیور کشتاری بایستی هنگام ورود به کشتارگاه در اختیار گرفتن گردد و بازرسی بهداشتی پیش از کشتار در مورد همه محموله ها انجام پذیرد . 
2 . خودروها و قفس های ویژه حمل طیور کشتاری باید قبل از هر بار بارگیری و سپس از هر توشه تخلیه ،‌بطور بی نقص شستشو و (‌ترجیحا با استفاده از ضد عفونی کننده های دارای مبنا پراکسید ،‌ ترکیبات چهارتایی آمونیوم ، ید - با رقت توصیه شده ) ضد عفونی ‌گردند . کنترل منظم مهیا و کارامد بودن امکانات واجب برای انجام فرآیند فوق در کشتارگاههایطیور استان ضروری می باشد . 
تبصره : از ادامه عمل کشتارگاههای طیور فاقد امکانات فوق بایستی در اسرع وقت پرهیز بعمل آید . 
3 . گواهی آنالیز بر شستشو و ضد عفونی کامیونهای حمل طیور ( برابر فرم نمونه که به پیوست می باشد ) جهت خروج این کامیونها از کشتارگاه و مراجعه به واحد مرغداری برای بارگیری دوباره با مهر و امضاء مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه واجب است .یک ورژن از سند صادره بایستی در کشتارگاه (نزد مسئول فنی بهداشتی ) آرشیو شود . در رخ حمل در میان استانی طیور ، ارائه این گواهی به اداره دامپزشکی مبدا ، برای اخذ سند بهداشتی حمل الزامی می باشد . 
4 . 
خودروهای حمل طیور کشتاری می بایست دارنده ویژگی ها پایین باشند : 4-1)کلیه سطح ها اتاق حمل به طور کامل قابل شستشو و ضدعفونی باشد . 
4-2) در هنگام حمل طیور، ‌مجهز به پوشش مطلوب مانند پرده های مشبک برزنتی بوده،‌تهویه مناسب آماده باشد . 
بازرسی 
بهداشتی مسول 
فنی بهداشتی کشتارگاه موظف می‌باشد : 1 . در صورت بازخورد با محموله مظنون به آنفلوانزا در بازرسی بهداشتی ، تمامی طیور با علایم بالینی مشکوک و همچنین لاشه های مظنون به بیماری آنفلوانزا بایستی ضبط و پس از معدوم نمودن به منش مطلوب سوزانیده شود . 
2 . در فیس مشاهده زمینه فوق، خط کشتار می بایست متوقف شده و پس از شستشو و ضدعفونی مجدد و رعایت بقیه دستورالعملهای بهداشتی نسبت به کشتار طیور مانده اقدام گردد یا کشتار موردها مظنون در پایان کشتار روزمره صورت گرفته و متعاقبا نسبت به شستشو و ضدعفونی کامل مبادرت شود . همچنین ادامه عمل کشتارگاه، منوط به اخذ مجوز کشتار از اداره دامپزشکی محل می باشد که در صورت انجام کامل و دقیق شستشو و ضد عفونی کشتارگاه صادر خواهد شد . 
3 . کشتار گله های مظنون باید با رعایت تمامی مقررات بهداشتی انجام گیرد . بدیهی می‌باشد کارکنان می بایست مجهز به لباس فعالیت مطلوب ( کلاه ،‌ماسک ، روپوش ، دستکش و چکمه باشند . 
4 . مسئول فنی بهداشتی و هم متصدی کشتارگاه موظفند سازمان دامپزشکی محل را بلافاصله از تشخیص یا ظن به بیماری انفلوانزا در بازرسی بهداشتی پیشین یا این که آن گاه از کشتار اگاه نمایند . 
5 . از همگی پرسنل بایستی تعهد کتبی مبنی بر عدم تماس حداقل تا سه روز با تمامی واحدهای دارای ارتباط با صنعت طیور دریافت شود . 
کنترل 
بهداشتی کشتارگاه: 1 . اقدامات ضروری برای نبرد با جوندگان و حشره‌ها به اعتنا به موضوع اجرا نهاده شود . 
2 . همگی پنجره هایی که به محوطه بیرونی کشتارگاه باز می شوند، ‌باید مجهز به توری بوده ، به نوع ای که از ورود پرنده ها و حشرات خودداری شود . 
3 . کلیه سالنهای عملیات و هم امکانات مربوط می بایست در نقطه پايان کشتار روزمره بدقت و به طور کامل شستشو و پاکیزه شده و با ماده ضد عفونی کننده مناسب گند زدایی گردند . 
4 . کلیه آبروهای فاضلاب مو جود در محوطه بیرونی کشتارگاهها می بایست مجهز به سرپوش مناسب باشد ‌بنحوی که از تماس هرگونه پرنده با ان پرهیز شود . 
5 . تمامی پرسنل شاغل در کشتارگاه بایستی هنگام فعالیت از جامه کار مناسب مخصوص جهت ایمنی فردی و دوری از انتقال بیماری (‌شامل کفش – کلاه- روپوش- ماسک – دستکش و . . .) استفاده نمایند . لباس های کار بایستی در نقطه پايان هر نوبت کاری ردوبدل وپس از شستشو و ضدعفونی به رویکرد مناسب برای استفاده در روز آن‌گاه آماده گردند . 
6 . بده بستان بموقع و هم وعظ میکرد ستفاده از ماده ضدعفونی کننده در حوضچه های ضدعفونی جانور در ورودی کشتارگاه می بایست مد نظر قرار گیرد . 
7 . از ورود خودروهای متفرقه به کشتارگاههای طیور بایستی اکیدا پرهیز شود . 
8 . از مراقبت هر گونه طیور و بقیه حیوان ها در کشتارگاههای طیور باید دوری گردد . 
9 . ضایعات کشتارگاهی می بایست بلافاصله و با رعایت تمامی مقررات بهداشتی به واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه و یا این که با فراهم اوردن کلیه تجهیزات حتمی (بدون هر گونه نشد در ارتفاع مدت حمل ) به کارخانه تبدیل ضایعات غیر وابسته انتقال داده شوذ و در غیر این فیس به روش بهداشتی در محل کشتارگاه دفن گردد . 
واضح میباشد با کلیه کشتارگاههایی که دراجرای راهبرد مذکور قصور نمایند، از طریق مراجع قانونی بازخورد لازم بعمل خواهد آمد . مسئولیت حسن اجرای راهبرد بعهده مدیریت کل استان بوده که با به کار گیری از نیروهای اداری نسبت به بازرسی ، آنالیز واعلام مورد ها ذی‌ربط اقدام کنند . 
نوشته شده در يکشنبه 21 بهمن 1397ساعت 12:24 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ