× بستن تبلیغات

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

طیوران بطور طبیعی آنگاه از یک عصر تخمگذاری پرهایشان می‌ریزد و حدود 4 ماه ارتفاع میکشد تا پرهای تازه جایگزین گردد . در حالی که با پرریزی ناخواسته مرغها را می‌توان آن گاه از 6-8 هفته به ایجاد برگرداند . برای ریختن پرها می بایست به پرنده استرس وارد شود، لذا برنامه‌هایی موفقترند که با کمترین استرس یاور باشد . 
- توجیه حساس تولک بردن حذف هزینه‌های رشد و رشد هست . 
- تولک رفتن در حقیقت روشی برای استراحت کوتاه بازه زمانی پرنده ها سپس از یک زمان طولانی ایجاد می باشد که آنگاه از آن می توانند به تولید خود برای یک عصر دیگر ادامه دهند . استراحت دادن به گله بسته به نوع مدیر و محرومیت غذایی دست‌کم یک و حداکثر 4-5 هفته بطول می‌انجامد . استراحت کوتاه بازه زمانی با کاهش اندازه ساخت و کیفیت پوسته تخم مرغ و استراحت بلند مدت با افزایش اندازه تولید و بالا بودن کیفیت پوسته تخم مرغ همراه میباشد . 
- با تنظیم جیره غذایی می‌توان ارتفاع مدت عصر استراحت را تهیه و تنظیم نمود که معمولا با مصرف جیره‌های با پروتئین ذیل و کلسیم ناچیز انجام می‌گیرد(در حد نیاز پولتها) . 
- برای بازگرداندن گله به ایجاد باید از جیره زمان ایجاد به همرا برنامه نوری مطلوب به کار گیری کرد . 
اشکال 
تولک بردن 1- برنامه دو سیکلی: دو دوره تخمگذاری: سپس از 10 ماه ایجاد گله را تولک می برند و در سن نسبتاً 24 ماهگی جهت فروش(105 هفتگی)به بازار عرضه می‌نمایند . 
2-برنامه چند سیکلی: مشتمل بر دو یا یکسری توشه تولک رفتن: آن‌گاه از 9 ماه ساخت گله را تولک می برند و در سن 30 ماهگی یا بیشتر جهت فروش به بازار عرضه مینمایند . 
مقایسه 
بین سیکل اولیه و دوم تولید - اندازه ساخت در سیکل دوم کمتر از سیکل اول است . 
- ارتفاع بازه تخمگذاری اثرگذار در سیکل اول تولید طولانی‌تر می‌باشد . 
- اقتصادی ترین سن 65 هفتگی بوده و 40 هفته آن گاه (105) جهت فروش به بازار عرضه می نمایند . 
- درصد تولید در سیکل دوم 7-10درصد کمتر از سیکل نخستین می‌باشد . 
- میزان تخم مرغ در سیکل دوم بزرگتر از سیکل نخستین هست . 
- معدل کیفیت پوسته در سیکل نخستین به مراتب بهتر از زمان دوم تولید میباشد . 
- کیفیت محتویات داخلی تخم مرغ طی سیکل دوم ایجاد اندکی کمتر از دوره اول ساخت است . 
برنامه‌های 
تولک بری دو سیکلی - 
حذف غذا و آب(معمولی) - 
کالیفرنیایی(برنامه فارغ از جیره بندی آب)، ویژه مناطق گرمسیری - کارولینای شمالی: بیشترین تاکید بر کاهش وزن هست . 
ارتقا روی - 
کاهش سدیم و کلسیم - استعمال از داروهای تولک بری:متالیبور، ان‌هپتن، پرژسترون ، ید و . . . . 
برنامه 
های تولک بری: برنامه های تولک بری متعددی وجود دارااست که در اینجا به تشریح بعضا می پردازیم . 
تولک بری عادی : از آغاز تولک رفتن تا دو هفته پس از ساخت مجدد تخم مرغ ، صدف را به طور مجزا در اختیار گله قرار داده ، آن گاه به مقدار محدود قبلی بر می گردانند . 
دان خوری به مقدار کافی تامین گردد به نحوی که تمام گله بتواند در یک مدت دان مصرف نماید . 
طوری برنامه ریزی شود که مرغ های گله های مامان در بین 2-1 هفته دیر خیس از مرغ های گله تخم گذاری تجاری آغاز به تخم گذاری نمایند . 
روز 
 
دان 
 
آب 
 
نور 
 
۱و۲ 
 
هیچ 
 
هیچ 
 
 
 
طیور مادر تخم گذار 4 .5 
کیلوگرم به ازای 100 قطعه مرغ 
طیور مادر نژاد گوشتی 6 .8 
کیلوگرم به ازای 100 قطعه مرغ 
آب 
 
 
 
هیچ 
 
هیچ 
 
 
 
مانند 
روز سوم 
آب 
 
 
 
هیچ 
 
هیچ 
 
 
 
مانند 
روز سوم 
آب 
 
 
 
هیچ 
 
هیچ 
 
 
 
مثل 
روز سوم 
آب 
 
 
10 
الی 60- 55 
به 
برنامه محدودیت غذایی برگشت داده گردیده و حدود 75% دان در اختیار آن ها قرار گیرد 
آب 
 
 
61 
 
مصرف 
دان تمام وقت مرغ های نژاد تخمگذار 
مصرف 
دان تمام وقتمرغ های نژاد گوشتی 
آب 
 
16 
– 14 ساعت 
 
برنامه تولک بردن کالیفرنیای : رویکرد دیگر به تولک بردن به اسم برنامه کالیفرنیایی پر اسم و رسم میباشد در این روش مصرف دان کامل در یک زمان طولانی حذف و طی این زمان منحصرا جیره غله خرد گردیده در اختیار گله قرار داده می شود . از آنجای که طی این برنامه جیره بندی آب به زمینه اجرا گذارده نمی شود، در هوای خیلی گرم پرنده ها دهیدراته نمی شوند و به همین علت برنامه مناسبی برای حالت گرم خواهد بود . هنگامی که دان در اختیار گله قرار نگیرد باید پودر صدف در اختیار آن ها قرار بخشید . حدود یک هفته بعد از حذف دان گله دچار ضعف خواهد شد .تا وقتی که تلفات افزایش نیافته است، نباید دان در اختیار گله قرار گیرد در صورتیکه به مقطع یکی دو روز پس از 10 روز گرسنگی دان در اختیار گله قرار گیرد اثر ها ضعف برطرف خواهد شد . 
معمولا در این برنامه در پنج‌مین یا این که ششمی روز درصد تولید به حد صفر می برسد . بعد از 10 روز محرومیت از دان وزن مرغ ها 25% کاهش می یابد که در این کاهش وزن 7 هفته پس از تغذیه از دان کامل جبران می شود . در صورتیکه محدودیت غذایی تا 14 روز به ارتفاع انجامد . نتایج حاصله متساوی و یا این که خوبتر از محرومیت 10 روزه می‌باشد . 
اعتنا : مصرف غلات خرد گردیده را می بضاعت در تولک های کوتاه مدت حذف نمود و یا در تولک های بلند مدت طولانی خیس نمود . 
 
 
روز 
 
دان 
 
آب 
 
نور 
 
10 
- 1 
هیچ 
 
آب 
 
ساعت 
28 
- 11 
مصرف 
غلات خرد شده و بطور تمام وقت 
آب 
 
8ساعت 
 
29 
و به بالا 
مصرف 
دان آردی زمان ایجاد به طور تمام وقت 
آب 
 
16 
ساعت 
 
برنامه تولک بردن کارولینای شمالی: سو‌مین برنامه تولک بردن که زیاد مشهور میباشد ابتدا در کالج ایالاتی کارولینای شمالی مسئله منفعت برداری قرار گرفت . این برنامه شامل یک دوره پیش تولک هفت روزه می باشد که طی آن پیشین از حذف دان، چراغ ها را در تمام دوران شبکه های اجتماعی واضح نموده تا نور و روشنایی 24 ساعته تامین گردد . این برنامه به مدیر فارم اجازه می دهد تا بتواند اندازه دان و نورمصرفی را به طور هم‌زمان کاهش دهد . 
منش کارولینای شمالی بیشترین تاکید در کاهش وزن را دارااست . برای رسیدن به چنین کاهش وزنی حدود 14 روز یا این که عمده وقت می خواهد . 
هنگام که کاهش وزن تامین شد به دوران 2 روز جیره روزانه 45گرم در اختیار گله قرار داده می شود . 
پس ازان مدت 28 روز جیره تولک با پروتئین بالا 16- 15 درصد و کلسیم 2 درصد مصرف می گردد و بعد از آن به جیره معمولی زمان ساخت برگردانده می شود . 
طی 3 هفته اول اندازه 12 ساعت از کل ساعت نوروفروغ در اختیار گله قرار داده می‌گردد به طوریکه در روز 21 دست کم 13 ساعت نوروروشنایی تامین گردد . برنامه نور و روشنایی معمولی در روز 35 اعمال می شود . 
رویه 
ارتقا روی به کارگیری از مقادیر دوچندان روی در دان سبب ساز یک توقف کوتاه در تولید می گردد . حدود 20000PPM روی به دان بیشتر می گردد . برای این مراد 25 کیلوگرم اکسید روی که دربردارنده 73% روی میباشد را با هر تن طعام که 5/3% کلسیم دارااست ترکیب می کنند . 
 
 
بازه زمانی 
(روز) 
دان 
 
آب 
 
نور 
 
1-10 
 
20000 
میلی گرم اکسید روی در هر کیلوگرم دان تخمگذار 
آزاد 
 
 
11 
به بعد 
حذف 
روی و تغذیه بدون نقص جیره مرغ تخمگذار 
آزاد 
 
14-16 
 
 
تولک بردن به وسیله کاهش سدیم در این برنامه سدیم جیره تا 04/0% اندک می شود و روزمره 8 ساعت نوردر حیث گرفته می شود . پس از آنکه مرغها تولک رفتند(حدود 6 هفته بعد) مجددا جیره معمولی مرغهای تخمگذار را در اختیار آن‌ها قرار میدهند . بهتر می باشد برای خودداری از تولید دوباره زودهنگام، از دان با کلسیم و فسفر پایین مثل بازه زمانی پرورش پولتهای معمولی به کار گیری گردد . این برنامه در اروپا بطور وسیعی استفاده می شود . چون عدم مصرف دان برای یک دوره طولانی طبق قانون ها حمایت از حیوان‌ها ممنوع هست . 
گشوده 
گرداندن گله به تولید: برای باز گرداندن گله به ساخت باید از جیره های ایجاد توام با برنامه نوری مناسب استفاده کرد، میزان ایجاد طی 3 – 2 هفته باید به 50 درصد رسد . 
همینطور با مقدارجیره غذایی به همراه جیره ساخت و فروغ و روشنایی می‌توان گله را سریعا به ساخت آورد . 
نکته: 
معمولا گله در سن 10 هفتگی تولک برده می گردد اما هر چه زودتر برده شود اندازه ساخت در دوره بعدی اکثر میباشد . 
گله‌هایی که در دوره اولیه ساخت سوابق ساخت خوبی داشته و تندرست باشند زیر برنامه تولک‌بری قرار میگیرند . 
حدود یک هفته پیشین از استارت برنامه بایستی گله مقابل بیماریهای برونشیت عفونی و نیوکاسل واکسینه شوند . 
سه روز گذشته از اجرای برنامه تولک بری ویتامین و الکترولیت را از طرز آب آشامیدنی استعمال کرد . 
حذف مرغهای ضعیف و بیمار . چون این مرغها در مقطع بازه زمانی حذف غذا از دربین میروند . 
کاهش 
وزنی متساوی 25-30 درصد به هنگام اجرای برنامه تولکبری باید حاصل شود تا چربی اطراف دستگاه تناسلی از بین برود-----حداقل10 روز حذف دان 
در اکثر برنامه‌های تولک‌بری محرومیت غذایی را تا زمانی که تلفات کمتر از 2 درصد باشد ادامه میدهند . 
نوشته شده در سه شنبه 30 بهمن 1397ساعت 14:51 توسط علی پور

 در دهه اخیر روشهای توسعه یافته ایی منجر بهبود قابل توجهی در کیفیت و تصحیح نژادها گردیده است . بدلیل رویش و توسعه و گسترش حاذق داده ها با به کارگیری از سیستمهای پردازش داده ها ، قابلیت و امکان عملی کردن تئوری گزینش ژنتیکی بصورت سیستماتیک به وجود آمده می باشد . 
این تکنیکهای جدید از مدتها پیشین کاربرد داشته و بدین ترتیب طیف وسیعی از دانش و تجربه را در پی خواهد داشت . گروه هایی از متخصصان مضاعف کارآزموده هم استفاده گیری از آخری نتایج پژوهشی را تضمین میکنند . به این ترتیب نیازهای متغیر بازار را بسرعت بطور موءثر پاسخگو خواهند بود . 
در این مطلب کارایی شده می باشد که مشخصات و ویژگیهای چهار مدل از نژادهای لهمن را زمینه ارزیابی قرار دهیم . باید به این نکته دقت کرد که این شرکت ، نژادهای دیگری را در سال اخیر میلادی به بازار عرضه کرده هست که خصوصیاتی مطمئنا خوب تر ، از نژادهای چک گردیده در این مطلب را دارند .
Lohman 
Silver : این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید می رسد . پیک تولید این نژاد فی مابین 91 تا 93 درصد است . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف زمان دوازده ماه فی مابین 295 تا 305 تخم مرغ ایجاد میکند و در ظرف بازه زمانی چهارده ماه نیز 330 تا 340 تخم مرغ ساخت می کنند . 
بطور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد فی مابین 18 تا 19 کیلوگرم تخمگذاری مینماید . همچنین ظرف برهه زمانی چهارده ماه هم هر قطعه مرغ در میان 19 .5 تا 21 .5 کیلوگرم تخمگذاری دارا‌هستند . 
وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد در بین 61 .5 تا 62 .5 گرم هست . این رقم در سن چهارده ماهگی معاش به 62 تا 63 گرم می‌رسد . 
پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی یک دست می‌باشد . استحکام پوسته این نژاد برابر با 35 نیوتون می باشد . 
اندازه دان و غذای زمینه نیاز این نژاد ، در میان هفته اولیه تا هفته بیستم زندگی در بین 7 .6 تا 7 .9 کیلوگرم می باشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 .15 تا 2 .25 کیلوگرم می باشد . 
و ولی وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم معاش 1 .7 تا 1 .8 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در نقطه پايان دوره ساخت دربین 2 .1 تا 2 .3 کیلوگرم هست . 
بضاعت زنده ماندن این نژاد در طول زمان رشد 97 تا 98 درصد و در ارتفاع عصر تخمگذاری 94 تا 96 درصد هست . 
Lohman 
LLS Classic : این نژاد در سن 145 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید می‌رسد . پیک ساخت این نژاد میان 92 تا 95 درصد هست . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف زمان دوازده ماه در میان 305 تا 315 تخم مرغ ایجاد می کند و در ظرف زمان چهارده ماه نیز 345 تا 355 تخم مرغ ایجاد می‌کنند . 
بطور کلی ظرف بازه دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد در میان 19 تا 20 کیلوگرم تخمگذاری می‌نماید . همینطور ظرف زمان چهارده ماه هم هر قطعه مرغ دربین 21 .5 تا 22 .5 کیلوگرم تخمگذاری دارا هستند . 
وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد در میان 62 تا 63 گرم می باشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به 62 .5 تا 63 .5 گرم می‌رسد . 
پوسته تخم مرغ این نژاد سفید براق میباشد . استحکام پوسته این نژاد نیز کمتر از 40 نیوتون میباشد . 
مقدار دان و غذای قضیه نیاز این نژاد ، دربین هفته اولیه تا هفته بیستم زندگی دربین 7 تا 7 .5 کیلوگرم میباشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 تا 2 .5 کیلوگرم هست . 
و ولی وزن تن این نژاد لوهمن در نقطه پایان هفته بیستم معاش در میان 1 .3 تا 1 .4 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در نقطه نهایی دوره تولید بین 1 .7 تا 1 .9 کیلوگرم می باشد . 
بضاعت زنده ماندن این نژاد در ارتفاع عصر رشد 97 تا 98 درصد و در طول دوره تخمگذاری 94 تا 96 درصد میباشد . 
Lohman 
Tradition : این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد ایجاد می رسد . پیک تولید این نژاد بین 90 تا 92 درصد هست . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف بازه دوازده ماه میان 290 تا 300 تخم مرغ ایجاد می نماید و در ظرف مدت چهارده ماه هم 320 تا 330 تخم مرغ ایجاد می نمایند . 
بطور کلی ظرف مقطع دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد فی مابین 18 .5 تا 20 کیلوگرم تخمگذاری می‌کند . همچنین ظرف برهه زمانی چهارده ماه هم هر قطعه مرغ فی مابین 20 .5 تا 22 کیلوگرم تخمگذاری دارند . 
وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد در میان 65 تا 66 گرم می باشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به 65 .5 تا 66 .5 گرم می‌رسد . 
پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی یک پارچه میباشد . استحکام پوسته این نژاد هم کمتر از 35 نیوتون میباشد . 
مقدار دان و غذای مسئله نیاز این نژاد ، دربین هفته اولیه تا هفته بیستم زندگی فی مابین 7 .5 تا 7 .9 کیلوگرم می باشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 تا 2 .2 کیلوگرم است . 
و اما وزن تن این نژاد لوهمن در نقطه پايان هفته بیستم زندگی دربین 1 .6 تا 1 .7 کیلوگرم هست . وزن این نژاد در پایان دوره تولید در بین 2 تا 2 .2 کیلوگرم می باشد . 
بضاعت و توان زنده ماندن این نژاد در ارتفاع زمان پرورش 97 تا 98 درصد و در ارتفاع دوره تخمگذاری 94 تا 96 درصد است . 
Lohman 
Brown Classic : این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید می‌رسد . پیک ایجاد این نژاد فی مابین 92 تا 94 درصد می باشد . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف برهه زمانی دوازده ماه در میان 295 تا 305 تخم مرغ تولید میکند و در ظرف دوران چهارده ماه هم 335 تا 345 تخم مرغ ایجاد می نمایند . 
بطور کلی ظرف برهه زمانی دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد میان 18 .8 تا 19 .8 کیلوگرم تخمگذاری مینماید . همچنین ظرف زمان چهارده ماه نیز هر قطعه مرغ در بین 21 .4 تا 22 .4 کیلوگرم تخمگذاری دارا هستند . 
وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد در بین 63 .5 تا 64 .5 گرم می‌باشد . این رقم در سن چهارده ماهگی معاش به 64 تا 65 گرم میرسد . 
پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی رنگ می‌باشد . استحکام پوسته این نژاد برابر با 35 نیوتون می باشد . 
مقدار دان و غذای موضوع نیاز این نژاد ، در بین هفته اولیه تا هفته بیستم زندگی فی مابین 7 .4 تا 7 .8 کیلوگرم می‌باشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 .1 تا 2 .2 کیلوگرم هست . 
و ولی وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی 1 .6 تا 1 .7 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در نقطه پايان عصر ایجاد دربین 1 .9 تا 2 .1 کیلوگرم است . 
بضاعت و توان زنده ماندن این نژاد در ارتفاع عصر رشد 97 تا 98 درصد و در ارتفاع زمان تخمگذاری 94 تا 96 درصد میباشد . 
 
نوشته شده در دوشنبه 29 بهمن 1397ساعت 11:54 توسط علی پور

نگارنده این مقاله اذعان می کند در سالی که برای سایرافراد سال ناامید کننده ای بود وی دارنده وضعیت مناسبی از باروری و اندازه بالای جوجه در آوری بود و حالت آن را داشت تا برخی از پایانی روش های به فعالیت رفته در صنعت طیور تجاری که بخت جوجه در آوری را ارتقا می دهد را مطالعه کند . وی سعی داراست در این مطلب اطلاعات کلی در خصوص طرز ارتقا مقدار جوجه درآوری در اختیار پرورش دهندگان طیور قرار دهد . اولین و مهم ترین زمینه برای مرغ های تخمگذار ، پیشین ، در طی و پس از تخمگذاری آن می‌باشد که کامل کننده های ویتامینی و پروبیوتیک آماده شود .
چه مکمل های ویتامین پیشین و در مقطع تخمگذاری باعث می شود تا واقعاً اندازه جوجه درآوری مرغ ها بالا رود براین اساس رشد دهندگان باید کارایی کنند تا در تمام ارتفاع زمان برای مرغ یک لانه پاکیزه آماده نمایند . در رخ قابلیت و امکان تخم مرغ ها را 3 توشه در روز عده آوری نموده و از شستن آن ها خود داری کنند . شستن تخم مرغ ها سبب می شود لایه حفظ کننده آن (کوتیکول یا bloom ) از روی تراز تخم مرغ برداشته شود . این لایه شیوه طبیعی حفظ تخم مرغ از ورود باکتری ها می باشد و از تبخیر سرعت بالا رطوبت و co2 از تخم مرغ جلوگیری می کند . 
دمای تخم مرغ در زمانی که مرغ روی آن می خوابد ، تقریباً 105 سکو فارنهایت می باشد . وقتی که تخم مرغ سرد می شود ، درون آن خلاء ایجاد می شود و به راحتی تمام باکتری هایی که در تماس با تخم مرغ می‌باشند ، به داخل آن مکیده می شوند . در صورتیکه شما تخم مرغ ها را 2 ساعت پس از تخمگذاری بشویید ، بیش از آن که کار مفیدی انجام داده باشید ، با از در میان بردن لایه محافظ به آن ها صدمه وارد کرده اید . هیچ ماده ضدعفونی کننده ای بر باکتری هایی که از منافذ پوسته عبور کرده اند و به داخل آن راه یافته اند ، اثر نخواهد کرد . هم چنین تخم مرغ در بدون وجود لایه حفظ کننده پوسته حساسیت بیشتری برای آلودگی با باکتری های تازه خواهد داشت . 
تخم مرغهایی که به شدت با مواد بستر آلوده و کثیف شده اند باید حذف نمود و آن هایی را که آلودگی کمتری دارند ، باید توسط یک حوله کاغذی پاک نمود . به هیچ وجه از ورقه سمباده به کارگیری نکنید زیرا آن ها هم سبب ساز از بین رفتن کوتیکول و ورود باکتری به تخم مرغ می شود . برای کسانی که به شدت نگران ضد عفونی کردن تخم مرغها یشان می‌باشند امر عمل به این فیس می باشد : تمام تخم مرغها را توسط یک مایع ضد عفونی کننده ـ اکسین ارجحیت دارد ـ که با آب گرمتری نسبت به تخم مرغ ها ادغام گردیده ، ضد عفونی نمایید . شما باید تخم ها را در پهنا 2-1 ساعت پس از تخمگذاری اسپری نمائید در غیراینصورت وقت خویش را تلف کرده اید . آن‌گاه اذن دهید تا آن ها با جریان هوا خشک شوند و هیچ چیز به آن ها نمالید . تخم مرغ های بارور خویش را در انبار نگهداری قرار دهید . آن هایی که کمتر از 7 روز انبار می شوند در دمای 65-60 سکو فارنهایت و آن هایی که بیش از 7 روز حفظ می شوند را در دمای 55 درجه فارنهایت قرار دهید . تخم مرغها را یخ‌زده نکنید . قرار دادن تخم مرغ ها در این محدوده دمایی از رویش جنین دوری می کند که این مسئله موضوع حیث ما هست . چنانچه دما به میزان ای گرم باشد که جنین پیش از انکوباسیون شروع به رویش نماید، اغلب هنگام انتقال به انکوباتور جنین ها می میرند . اگر تخم مرغ ها را بیش از 10 روز انبار می فرمائید باید آنها را به صورتی در سینی ها بگذارید که انتهای پهن رو به بالا باشد (این صرفا زمانی می باشد که تخم ها را به صورتی که انتهای پهن رو به بالا باشد نگهداری می فرمایید ) انگیزه از این فعالیت پرهیز از تبخیر بیش از حد co2 و رطوبت از فضای هوای بالای تخم مرغ در هنگام انبار کردن می باشد . از دست رفتن co2 منجر تغییرPH شده و محفظه را سمی می کند . این یک عدد از عوارض تلفات جنین در جایی که هیچ باکتری یا این که قارچی شناسایی نشده ، می باشد . چرخش تخم مرغهایی که انتهای پهن آن ها رو به بالاست لازم نمی باشد . تخم مرغهایی که کمتر از 10 روز محافظت می شوند را می بضاعت و توان از سمت نوک باریک به بالا قرار اعطا کرد و چرخاندن آن ها حتمی می باشد . برای چرخاندن تخم مرغ ها می توانید به راحتی با قرار دادن شیئی کوچک در یک انتهای سینی (صبح هنگام ) و قرار دادن آن در انتهای دیگر (شب هنگام ) ، این کار را انجام دهید . این کار سبب تغییر‌و تحول مرکز ثقل تخم مرغ ها شده و از چسبیدن جنین به دیواره پیشگیری می کند (جنین در مرحله حفره هوا قرار داراست )باید روزمره یکبار تخم ها را با آبی‌رنگ گرمتر از دمای تخم ها مرطوب فرمائید یا این که از یک مرطوب کننده در کنار آن ها استفاده نمائید . این منابع رطوبت می بایست حاوی 7 قطره اکسین به ازای یک گالن آب باشند تا از ورود باکتری های تازه پرهیز شود . 
تخم مرغ ها را در حالتی که نوک باریک رو به بالاست یا این که از پهلو ، باطن انکوباتور قرار دهید .اگر شما از انکوباتور بزرگی استفاده می فرمایید که تغییرات رطوبت به منظور ارتقا تبخیر ، رطوبت را در چهره امکان مهیا می سازد ، برای 10 روز اولیه جریان هوا را مسدود فرمائید . این باعث کاهش از دست رفتن رطوبت و co2 گردیده و مهمتر از آن از مرگ ناشی از بیماریهای باکتریایی و قارچی که در 5 تا 10 روز نخستین زندگی در انکوباتور فیس می دهد ، پیشگیری می کند . از مسدود نمودن جریان هوا در انکوباتورهای کوچک دوری نمایید . شما در آینده مقطع رنج خواهید داشت تا در فیس لزوم ، تبخیر رطوبتی را سرعت ببخشید . به ادله این که رویه و تجهیزات انکوباسیون هرشخص گوناگون می باشد ، تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که شما باید اطمینان حاصل نمایید که منابع حرارتی ، چرخشی و رطوبت به توجه برای شرایطی استوار در اختیار گرفتن می شوند . چیزی که معین است این که شما می بایست انکوباتورها و ماشین های مامان را پیش از هر استعمال ای ضد عفونی فرمایید و گشوده هم در اینجا به کارگیری اکسین سفارش می شود . اکسین 200 رتبه مؤثرتر از آب ژاول بوده و عمل کردن با آن به مراتب ساده خیس از Tektol می باشد .طی انکوباسیون نباید بخش اعظم یا کمتر از 14-12 درصد تبخیر رطوبت را از تخم مرغ داشته باشیم . مقدار جوجه درآوری و کیفیت جوجه ها با مقادیر پایین خیس یا این که فراتر از محدوده ذکرشده کاهش می یابد . تقریب مقدار تبخیر رطوبت را می بضاعت و توان به سادگی از نحوه وزن نمودن تخم مرغ ها به دست آورد . بایستی تخم ها زمانی که چیده گردیده اند و مجدد وقتی که آن ها را در انکوباتور قرار می دهید ، وزن فرمایید تا مقدار کاهش معین شود . اگر مایل باشید می توانید این کار را از طریق وزن نمودن یک طبقه بدون نقص از تخم مرغ انجام دهید . اشخاصی که دارنده گله ای کوچک می باشند می توانند هر تخم را به تنهایی وزن کنند .(اگر تخم ها را در بازه زمانی انکوباسیون وزن می فرمائید ، این عمل را به سرعت انجام دهید زیرا تماس آن ها با دست منجر سرد شدن تخم مرغ ها می شود ) . چنانچه شما بر این تصورید که نگارنده دقت مقداری به خود عصر انکوباسیون داشته ، می بایست بیان کرد تصور شما درست است . نگارنده هم به این مورد اعتقاد داراست و به فرمان پیشگیری مناسب اهتمام می وزرد و این پیش از دوره رشد جوجه ها ابتدا خواهد شد . 
 
نوشته شده در چهارشنبه 24 بهمن 1397ساعت 11:27 توسط علی پور

راه سنتی کشت و جداسازی: این منش به عنوان یک رویه روتین در بخش اعظمی از آزمایشگاه صورت میگیرد که دربرگیرنده مراحل پیش غنی‌سازی، غنی‌سازی، کشت در محیط انتخابی و انجام آزمایشات بیوشیمیایی و سرولوژی جهت تشخیص پرگنه‌های مشکوک به سالمونلا میباشد ، در پیش غنی‌سازی که محیط‌های متنوعی مانند ‌آبگوشت لاکتوزدار و آب پپتونه بافری شده، بیشتر از بقیه مورد ها به کارگیری میگردد ، در غنی‌سازی از محیط‌هایی نظیر: تتراتیونات و سلنیت منفعت می‌گیرند، محیط‌های کشت انتخابی اکثر بریلینت گرین آگار یا آگار سبز براق و سدیم دی‌اکسی کولات و نمک‌های صفراوی میباشند ، افزودن مثال در بهترین موقعیت با نسبت 1 به 9 (25 سی‌سی نمونه در 225 سی‌سی) از محفظه آبگوشت‌ لاکتوزدار توصیه می‌شود ، جهت گرم‌خانه‌گذاری در محفظه آبگوشت لاکتوزدار و آب پپتونه بافری که دمای c ْ37 برای 24 ساعت می‌باشد در محفظه غنی‌سازی که افزودن مثال به نسبت 1 به 10 در محیط‌های آبگوشت سلنیت و تتراتیونات پیشنهاد می‌شود ، درجة متعارف جهت گرم‌خانه‌گذاری c ْ32ـ c ْ37 بوده و دوران آن 18 تا 24 ساعت می باشد . 
 
 
در سال های اخیر از آبگوشت RV نیز سود می گیرند که در واقع یک محفظه دگرگون سازی یافته از آبگوشت Rappaport می‌باشد؛ قدرت انتخابی مضاعف بالایی دارد، عمده جهت جداسازی سالمونلا از غذای انسانی و دامی به کارگیری میشود و به نسبت 1 به 100 نمونه به ‌آبگوشت RV طولانی تر میشود و درجة حرارت c ْ41 برای 24 ساعت جهت گرم‌خانه‌گذاری مناسب هست ، محیط‌های کشت انتخابی سالمونلا که دارای یک سیستم تشخیصی مناسبی می‌باشند که جهت تمایز ارگانیسم از غیرسالمونلاها است (52) محیط‌های کشت انتخابی سالمونلا در برخی مورد ها مثل محیط‌های حاوی صفرا که براساس خصوصیت سالمونلا در ایجاد سولفید هیدروژن یاری به تشخیص مناسب ‌تری می‌کند امروزه کاربرد محیط‌ های بریلینت گرین آگار، هکتون اینتریک آگار و گزیلوز لیزین داُکسی کلات آگار اکثر متداول می باشد برهه زمانی گرم‌خانه‌گذاری در دمای c ْ37 را 24 تا 48 ساعت در نظر گرفته‌اند آزمایشات بیوشیمیایی برای آن مدل از مواقعی به کار می رود که پرگنه‌های مشکوک به سالمونلا وجود داشته باشد . 
تست‌های روتین جهت این امر عبارتند از: اندول، اوره آز، لیزین ایرون آگار (LIA) ، TSI و تخمیر قندها (ساکروز، لاکتوز، سالیسین و دولکتیول) که در بخش اعظم آزمایشگاه‌ها فیس می گیرد سالمونلا قوی به تخمیر لاکتوز، ساکاروز و در برخی مورد ها سالیسین نمیباشد هم‌چنین سالمونلا کارکشته می‌باشد که H2S (سولفید هیدروژن) در محفظه تولید کند هرچند سالمونلاهایی با H2S منفی و لاکتوز مثبت نیز وجود دارند 2-9-2- 
روش‌های کشت پر سرعت سالمونلا: 1-2-9-2- 
راه و روش STR اوکسوئید: روشی سریع است که برپایة غنی‌سازی انتخابی جنبش پایدار هست و برای گونه های غذاها مطلوب می باشد ( این رویه صرفا سالمونلاهای متحرک را مشخص و معلوم میکند ، تشخیص ذهنی می باشد و تأیید تشخیص بوسیله یکی از آزمایش‌های سنتی و یا آزمایش آگلوتیناسیون به کمک لاتکس چهره می‌گیرد که در این صورت نتایج 24 ساعته مهیا خواهد شد . 
2-2-9-2- 
رویکرد توقف ایمنولوژی حرکت: منش سریعی میباشد که نتایج را در 28 تا 32 ساعت معلوم مینماید در این خط مش از دستگاه خاصی فایده می گیرند که مشتمل بر 2 بخش هست : 1 . بخش منحصر کشت انتخابی و 2 . بخش منحصربه‌فرد تکان میکروب هست .بخش کشت آن دربردارنده آبگوشت غنی‌کنندة انتخابی و بخش حرکت حاوی محفظه غیرانتخابی می‌باشد . 
به دنبال کشت و بیش تر کردن سوسپانسیون پادتن ضدتاژک سالمونلا در بخش حرکت و گرم‌خانه‌گذاری در 35 مرتبه سانتی گراد که پادتن به طرف سالمونلای محرک جلب شده و ایجاد باند ایمنی (U) می‌کند 3-9-2-روش 
بازیابی سریع سالمونلا: 1-3-9-2-امپیدیومتریک 
متد: در این راه که به یک محفظه کشت نیز نیاز می باشد که در آن از پرورش باکتری‌های غیرسالمونلا پرهیز شده و موجب تقویت رشد سالمونلا شود با پرورش سالمونلا در این محیط و تغییراتی که از لحاظ پارامترهای الکتریکی در محیط تولید می شود و به وسیلة این دستگاه اندازه‌گیری گردیده و تشخیص سالمونلا را امکان‌پذیر می‌نماید . 
این شیوه توانا به تشخیص سالمونلای H2S منفی و لاکتوز مثبت را داراست 4-9-2- 
روش‌های سرولوژیک: 1 
-4-9-2: رویکرد الایزا : چندین 
فرم از راه و روش الایزا جان دار است که کیت‌های تجاری آن در بازار می‌باشند، اما روش لی و همکارانش از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این دستور به تشخیص سالمونلا تایفی موریوم در پهنا 19 ساعت باعث گردیده است 2-4-9-2- 
راه آگلوتیناسیون به امداد لاتکس: علاوه بر این که این روش برای تأیید تشخیص سالمونلای قطع گردیده به روش‌های دیگر کاربرد دارد که خود می‌تواند به تیتر راه بازاریابی سرعت بالا سالمونلا زمینه استفاده قرار بگیرد . 
این رویکرد به صورت کیت تجاری در بازار می‌باشد 5-9-2- 
سایر روش‌های بازیابی سالمونلا: 1 . 
شیوه ژنتیکی هیبریداسیون DNA با DNA 2 . 
آزمایشات بیوشیمیایی
نوشته شده در سه شنبه 23 بهمن 1397ساعت 10:06 توسط علی پور

 با عنایت به اخذ گزارشاتی مبنی بر وقوع بیماری آنفلوانزای طیور در بعضی کشورهای مجاور وبا توجه به منزلت و نقش حمل و نقل در انتشار بیماری و پیرو بخشنامه های پیشین ، بدینوسیله راهبرد تکمیلی اقدامات بهداشتی در خصوص حمل و کشتار طیور در کشتارگاهها به شرح زیر جهت اطلاع و استفاده برداری ارسال می گردد . 
 
 
بارگیری و حمل به کشتارگاه طیور: 1 . همه گله های طیور پرورشی باید ظرف مدت 48 ساعت قبل از بارگیری به وسیله دکتر معالج دامپزشک مسئول فنی بهداشتی مرغداری و یا کارشناسان اداره دامپزشکی محل ، موضوع معاینه درمانگاهی قرار گرفته و نسبت به صدور مدرک بهداشتی جهت حمل به کشتارگاه (‌با اعتبار حداکثر 5 روز) اقدام شود . 
2 . کشتارطیور بایستی دریکی از کشتارگاههای طیور درون استان و چه بسا الامکان در نزدیکترین کشتارگاه انجام پذیرد و در چهره نیاز ،‌صرفا جنازه طیور کشتار گردیده با رعایت مقررات زنجیره سرد و پس از اخذ مدرک بهداشتی حمل به استان های دیگر حمل شود . 
3 . در صورتیکه گنجایش کشتارگاهی مو جود استان ،‌کمتر از میزان طیور عرضه گردیده برای کشتار باشد ، صدور جواز حمل گله هایی که از نظر درمانگاهی سلامت و بویژه فاقد علامت های درمانگاهی بیماریهای ویروسی واگیردار از جمله گامبورو ، ‌نیوکاسل و انفلوانزا میباشند، ‌با رعایت سایر مقررات بهداشتی حمل طیور زنده و هماهنگی با سازمان کل دامپزشکی استان مقصد جهت کشتار در نزدیکترین کشتارگاه مجاز یکی از استان های همجوار بلامانع خواهد بود . بدیهی می‌باشد کشتار همه گله های مادر و تخمگذار( در پایان دوره ) باید در یکی از کشتارگاههای طیور داخل استان انجام پذیرد . 
4 . از هر محموله طیور کشتاری وابسته به مرغداریهایی که دردوره رشد با تلفات بیش از 10 درصد به کشتارگاه نبی می شوند می بایست پیش از بارگیری ، جهت انجام آزمایش های سرولوژیک به تعداد 15 مثال خون تهیه و تنظیم شود . 
تخلیه 
طیور در کشتارگاه : 1 . سند حمل بهداشتی تمامی محموله های طیور کشتاری بایستی هنگام ورود به کشتارگاه در اختیار گرفتن گردد و بازرسی بهداشتی پیش از کشتار در مورد همه محموله ها انجام پذیرد . 
2 . خودروها و قفس های ویژه حمل طیور کشتاری باید قبل از هر بار بارگیری و سپس از هر توشه تخلیه ،‌بطور بی نقص شستشو و (‌ترجیحا با استفاده از ضد عفونی کننده های دارای مبنا پراکسید ،‌ ترکیبات چهارتایی آمونیوم ، ید - با رقت توصیه شده ) ضد عفونی ‌گردند . کنترل منظم مهیا و کارامد بودن امکانات واجب برای انجام فرآیند فوق در کشتارگاههایطیور استان ضروری می باشد . 
تبصره : از ادامه عمل کشتارگاههای طیور فاقد امکانات فوق بایستی در اسرع وقت پرهیز بعمل آید . 
3 . گواهی آنالیز بر شستشو و ضد عفونی کامیونهای حمل طیور ( برابر فرم نمونه که به پیوست می باشد ) جهت خروج این کامیونها از کشتارگاه و مراجعه به واحد مرغداری برای بارگیری دوباره با مهر و امضاء مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه واجب است .یک ورژن از سند صادره بایستی در کشتارگاه (نزد مسئول فنی بهداشتی ) آرشیو شود . در رخ حمل در میان استانی طیور ، ارائه این گواهی به اداره دامپزشکی مبدا ، برای اخذ سند بهداشتی حمل الزامی می باشد . 
4 . 
خودروهای حمل طیور کشتاری می بایست دارنده ویژگی ها پایین باشند : 4-1)کلیه سطح ها اتاق حمل به طور کامل قابل شستشو و ضدعفونی باشد . 
4-2) در هنگام حمل طیور، ‌مجهز به پوشش مطلوب مانند پرده های مشبک برزنتی بوده،‌تهویه مناسب آماده باشد . 
بازرسی 
بهداشتی مسول 
فنی بهداشتی کشتارگاه موظف می‌باشد : 1 . در صورت بازخورد با محموله مظنون به آنفلوانزا در بازرسی بهداشتی ، تمامی طیور با علایم بالینی مشکوک و همچنین لاشه های مظنون به بیماری آنفلوانزا بایستی ضبط و پس از معدوم نمودن به منش مطلوب سوزانیده شود . 
2 . در فیس مشاهده زمینه فوق، خط کشتار می بایست متوقف شده و پس از شستشو و ضدعفونی مجدد و رعایت بقیه دستورالعملهای بهداشتی نسبت به کشتار طیور مانده اقدام گردد یا کشتار موردها مظنون در پایان کشتار روزمره صورت گرفته و متعاقبا نسبت به شستشو و ضدعفونی کامل مبادرت شود . همچنین ادامه عمل کشتارگاه، منوط به اخذ مجوز کشتار از اداره دامپزشکی محل می باشد که در صورت انجام کامل و دقیق شستشو و ضد عفونی کشتارگاه صادر خواهد شد . 
3 . کشتار گله های مظنون باید با رعایت تمامی مقررات بهداشتی انجام گیرد . بدیهی می‌باشد کارکنان می بایست مجهز به لباس فعالیت مطلوب ( کلاه ،‌ماسک ، روپوش ، دستکش و چکمه باشند . 
4 . مسئول فنی بهداشتی و هم متصدی کشتارگاه موظفند سازمان دامپزشکی محل را بلافاصله از تشخیص یا ظن به بیماری انفلوانزا در بازرسی بهداشتی پیشین یا این که آن گاه از کشتار اگاه نمایند . 
5 . از همگی پرسنل بایستی تعهد کتبی مبنی بر عدم تماس حداقل تا سه روز با تمامی واحدهای دارای ارتباط با صنعت طیور دریافت شود . 
کنترل 
بهداشتی کشتارگاه: 1 . اقدامات ضروری برای نبرد با جوندگان و حشره‌ها به اعتنا به موضوع اجرا نهاده شود . 
2 . همگی پنجره هایی که به محوطه بیرونی کشتارگاه باز می شوند، ‌باید مجهز به توری بوده ، به نوع ای که از ورود پرنده ها و حشرات خودداری شود . 
3 . کلیه سالنهای عملیات و هم امکانات مربوط می بایست در نقطه پايان کشتار روزمره بدقت و به طور کامل شستشو و پاکیزه شده و با ماده ضد عفونی کننده مناسب گند زدایی گردند . 
4 . کلیه آبروهای فاضلاب مو جود در محوطه بیرونی کشتارگاهها می بایست مجهز به سرپوش مناسب باشد ‌بنحوی که از تماس هرگونه پرنده با ان پرهیز شود . 
5 . تمامی پرسنل شاغل در کشتارگاه بایستی هنگام فعالیت از جامه کار مناسب مخصوص جهت ایمنی فردی و دوری از انتقال بیماری (‌شامل کفش – کلاه- روپوش- ماسک – دستکش و . . .) استفاده نمایند . لباس های کار بایستی در نقطه پايان هر نوبت کاری ردوبدل وپس از شستشو و ضدعفونی به رویکرد مناسب برای استفاده در روز آن‌گاه آماده گردند . 
6 . بده بستان بموقع و هم وعظ میکرد ستفاده از ماده ضدعفونی کننده در حوضچه های ضدعفونی جانور در ورودی کشتارگاه می بایست مد نظر قرار گیرد . 
7 . از ورود خودروهای متفرقه به کشتارگاههای طیور بایستی اکیدا پرهیز شود . 
8 . از مراقبت هر گونه طیور و بقیه حیوان ها در کشتارگاههای طیور باید دوری گردد . 
9 . ضایعات کشتارگاهی می بایست بلافاصله و با رعایت تمامی مقررات بهداشتی به واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه و یا این که با فراهم اوردن کلیه تجهیزات حتمی (بدون هر گونه نشد در ارتفاع مدت حمل ) به کارخانه تبدیل ضایعات غیر وابسته انتقال داده شوذ و در غیر این فیس به روش بهداشتی در محل کشتارگاه دفن گردد . 
واضح میباشد با کلیه کشتارگاههایی که دراجرای راهبرد مذکور قصور نمایند، از طریق مراجع قانونی بازخورد لازم بعمل خواهد آمد . مسئولیت حسن اجرای راهبرد بعهده مدیریت کل استان بوده که با به کار گیری از نیروهای اداری نسبت به بازرسی ، آنالیز واعلام مورد ها ذی‌ربط اقدام کنند . 
نوشته شده در يکشنبه 21 بهمن 1397ساعت 12:24 توسط علی پور

در کشتار گاه می بایست دو بخش پاک و آلوده از هم مجزا باشند و باید به مدل ای مدیریت شود که از هنگام ورودحیوان زنده به کشارگاه تا مقطع خروج گوشت قابل مصرف برای انسان به شکل پیوسته باشد و نتوان این مسیر را معکوس ساخته ( مسیر یکطرفه ) و هرگز میان گوشت و حیوان زنده و یا این که گوشت وضایعات تداخلی پیش نیاید . 
کشتار گاه بایستی دست کم مشتمل بر :
 
 
الف ) مکانی به حدکافی بزرگ جهت قبول حیوان‌ها و بازدید پیشین از کشتار باشد که به سادگی تمیز شده وقابل ضدعفونی شده باشد
ب ) .یک مکان کشتار به ابعادی که اعمال ذبح ، خونگیری و پرکنی هرکدام در محلی مختص قابل انجام باشد . 
ارتباط بین مکان کشتار و محل ورود دام ( بند الف ) می بایست بوسیله یک درب که بطور خویش عمل بسته میشود برقرار گردد . دریچه فی مابین این دو محل باید به قدری کوچک باشدکه صرفا اذن عبور به شترمرغ را بدهد . درحالتی که هدف پرکنی با تکنیک کم آب است اینکار بایستی در یکمکان یگانه انجام شود . 
ج) مکان خالی محتویات درون شکم (evisceration) بایستی به ابعادی باشد که این اعمال را بتوان در محلی به طور کامل به دور از پستهای کاری دیگر انجام داد یا این که انیکه توسط جداره ای از سایر بخش ها جدا شود بشکلی که ار آلودگی گوشت دوری گردد .هرگونه رابطه در بین این مکان و محل کشتار می بایست از طریق دربی با قابلیت بسته شدن مداد رخ گیرد . 
د) مکان صدور یا بسته بند
ه) اطاقهای یخچال فریزر به حد کافی وسیع جهت ذخیره سازی گوشتهای قابل مصرف و غیرقابل مصرف برای انسان با در بهای قابل قفل شدن
و) یک مکان برای جمع آوری پرها وسایر محصولات
ز) 
مکانی برای پاک و ضدعفونی کردن صندوقها وگاریها
ح) مکانی برا ی حفظ مواد شوینده و ضد عفونی کننده ها و غیره
ط) مکانی برای حفظ چرم
ی ) مکانی جهت دفتر کار دامپزشکی که قابل بسته شدن با کلید باشد . 
مکانهای تهیه و تنظیم ، بسته بندی و ذخیره گوشت و نیز مناطق و دالانهای حمل گوشت جدید باید دارنده وضعیت تحت باشند : ا
لف : کف آن غیر قابل نفوذ ، منزه کردن آن بی آلایش و غیر قبلی پوسیدن باشد و آب به سادگی در آن قابل جریان باشد . این آب باید به شکلی تخلیه گردد که تولید عطر نکرده و حالت تخلیه این آب بهداشتی باشد . 
ب : دیوارها می بایست صاف ، مقاوم ، غیر قابل نفود وقابل شستشو بوده ، به رنگ شفاف و تا طول دست‌کم دو متر و یادست اندک هم ارتفاع دخیره گوشت در یخچال فریزر باشند . خط اتصال دیوار و کف می بایست گرد باشد . 
ج : کلیه درها و پنجره ها می بایست ازجنس مواد تغییر‌و تحول ناپذیر بوده و در حالتی که چوبی اند می بایست دارای پوشش صاف و نفوذ ناپذیر باشند . 
درخصوص 
: مواد نفوذ ناپذیرو بی بو ه 
: دارنده تهویه کافی برای خروج بخار آب باشند و 
: نور و روشنایی کافی داشته و رنگ ها را تغییر‌و تحول ندهند ز 
: سقف می بایست به سادگی قابل تمیز کردن باشد - برای ضد عفونی کردن دستها و ظرفها با آب گرم بایستی به تعداد کافی توالت و ظرفشویی وجود داشته ونیز باید نزدیک پستهای کاری باشند . شیرها نباید توسط دست یا این که بازو باز شوند . 
برای پاک کردن دست آنها می بایست دارنده آب جریان دار گرم و سرد ویا مخلوط با مواد ضدعفونی کننده باشند وجهت خشک کردن دستها باید دستگاههایی که با هوای گرم کار میکنند وجود داشته باشند . 
ظرفشویی ها بایستی دارای آب گرم با دمای حداقل 82 درجه سانتیگراد باشند . 
- مکانهای کشتارگاه باید دارای وضعیتی باشند که بازدارنده دخول حشره‌ها یا جوندگان یا حیوان ها موذی شوند . 
پاک کردن امکانات و وسایل کار بایدآسان بوده و نسبت به مواد شیمیایی مقاوم باشند . 
الف : این تجهیزات و وسایل نباید تاثیر شیمیایی برگوشت بگذارند .سطح های قابل تماس با گوشت باید صاف بوده و به کار گیری از چوب ممنوع میباشد به جز در مکانهایی که تنها گوشت تازه بسته بندی شده بهداشتی وجود دارد . 
ب : ظروف و تجهیزاتی که با گوشت در تماسند و ظروف استعمال شده برای گوشت بایستی نسبت به فرسایش مقاوم بوده و بهداشتی باشند .گوشت یا ظروف محتوی آن نباید با کف یا دیوار تماس بی واسطه پیدا نمایند .ٍ 
ج: شغل های تخلیه و بارگیری باید در مکانهای ورودی انجام گیرند و وسایل بکار رفته مطابق با قوانین بهداشتی باشندو بتوانند بخوبی از گوشت مراقبت کنند . 
در زمینه‌ی 
: گوشتهایی که به مصرف بشر نمی برسد می بایست در مکانهای تحت قرار داده شود : در 
مکانیکه با کلید فقل شود این گوشتها توسط کانالهایی تخلیه می شوند که باید طوری ساخته شده باشند که اذن تماس این گوشتها را باگوشتهای قابل مصرف برای آدم نداده و نیز موجب آلوده و کثیف شدن گوشتهای دیگر نشوند . 
ه : مواد بسته بندی بایدبه نحوه بهداشتی در جای یگانه نگهداری شوند . 
تجهیزات سرد کننده بایستی به نوع ای باشند که بتوانند حرارت باطن گوشت را در دمای پیش بینی گردیده دراین قانون ها نگهدارند . این تجهیزات می بایست دارنده یک سیستم تخلیه آب باشند بطوریکه تخلیه آب سبب ساز آلودگی گوشت نشود . 
کشتار گاه باید دارنده آب پاکیزه ، پایین فشار و به مقدار کافی باشد و دارنده تجهیزاتی باشد که بتواند آب پاک گرم به اندازه کافی تهیه نماید . 
مجرای آب کثیف باید از مجاری آب تمیز تماما قابل تشخیص باشند . 
به کارگیری از آب تمیز برای تمام مصارف اجباری میباشد .گاهی بطور استثناء استفاده از آب غیر تمیز برای تولید بخار ، نبرد بر مقابل حوادث ، سرد کردن امکانات سرمایی و تخلیه پرها درکشتارگاه مجاز شده هست مشروط بر آنکه مجاری این آبها نتوانند به جای آب پاک مورداستفاده قرار گیرند و هیچگونه خطر الودگی گوشت ساخت نکنند . 
- این مکانها باید طوری باشند که اعمال ارزیابی بهداشتی بتواند در هر لحظه بطور اثرگذار انجام پذیرد . 
پرسنل و کارگران می بایست دارای کمدهایی با دیوارها و کف صاف ، نفوذ ناپذیر قابل شستشو ،دستشویی دوش و دستشویی پاک دارنده سیفون باشند بطوریکه گوشت را آلوده و کثیف نکند ، خط اتصال دیوار و کف می بایست گرد باشد . 
در توالتها روی مکانهای کاری باز نشود ، سرویس بهداشتی ها می بایست دارنده آب جریان دار گرم و سرد یا این که ادغام گردیده با مواد ضد عفونی کننده دستها باشند . همچنین دوشهای بهداشتی کم آب کردن دست جان دار باشد . بخش اعظم دستشویی ها قابل باز و بسته شدن با دست یا این که بازو نباشند . این سرویس بهداشتی ها باید به تعداد کافی نزدیک توالتها باشند . 
دستشویی و سرویس بهداشتی کارگرانی که با حیوانات زنده عمل می کنند باید مجزا از بقیه دستشویی ها باشد . 
کشتارگاه 
باید دارنده مکانهای ذیل باشد : پاک 
کردن وسایل حمل و نقل و صندوقهای حمل کننده شتر مرغ منزه 
کردن وسایل حمل گوشت گاهی 
وجود این مکانها درخصوص ر کشتارگاه اجباری نیست منوط بر این که این اعمال منزه کردن درجای دیگری پایین چک سرویسهای دامپزشکی انجام گیرد روش 
فعالیت کشتارگاه: بهداشت 
اشخاص ( کارمندان ) ، مکانها و وسایل : - افراد می بایست منزه باشند . 
افرادی 
که با گوشتهای جدید خام یا بسته بندی گردیده سرو عمل داشته یا این که در مکانهایی که در آنجا این گوشتها حمل یا بسته بندی میشوند فعالیت مینمایند می بایست سرو کفشهایی پاک داشته که به سادگی هم قابل پاک شدن باشند و هم جامه کارشان به رنگ واضح و پاک باشد کسانی که با گوشت نو سروکاردارند می بایست در اولِ هر روز جامه کار منزه بپوشند و در چهره لزوم آنرا درطول روز عوض کرده و دستها را تعدادی بار در روز شسته و ضدعفونی کنند . همینطور این شستشو بایستی در ابتدا کار و بعد از هر توشه رفتن به توالت انجام گیرد . 
اشخاصی که در تماس با حیوانات مریض یاگوشت آلوده بوده اند باید دستها و بازو ها را فورا با آب گرم شسته و آن‌گاه ضد عفونی نمایند . 
کشیدن سیگار درمکانهای کاری و ذخیره گوشت و در سالنهایی که گوشت عبور میکندممنوع میباشد . 
- هیچ حیوانی به جز دامها کشتاری نباید داخل کشتارگاه شود . 
معدوم کردن جوندگان و حشره‌ها بایستی بطور دائم انجام گیرد . 
- تجهیزات و ادواتی که برای کارکردن با حیوان زنده یا این که گوشت بکار رفته اند بایستی همیشه دروضعیت عالی و پاکیزه مراقبت شوند . آن‌ها باید در هر روز کاری و از گزاره در مقدمه و نقطه نهایی آن تعدادی بار شستشو و ضد عفونی شوند . 
بهداشت 
کشتار: صرفا شترمرغهای زنده می‌توانند داخل محل کشتار شوند . بلافاصله پس از ورود در این مکانها حیوانات نام برده می بایست کشتار شوند . 
خونگیری باید کامل بوده و طوری باشد که خون نتواند محلی غیر از کشتارگاه را الوده کند . 
پرکنی 
باید فورا و بدون نقص باشد - 
بیرون کردن امعاء و احشاء باید فورا پس از کشتار و ذیل شرایط پایین انجام شود : الف : حیوان کشتارشده بایستی طوری باز شود که باطن شکم و اعضاء قابل رویت باشد . به این خواسته اعضای قضیه بازدید ، می بایست از لاشه جدا گردیده یا این که به آن چسبیده باشند ، در صورتی که قطع گردیده اند بایستی یاور با لاشه سرد باشند . 
ب : بعداز نظارت ، اعضاوجوارح بیرون شده از لاشه باید فورا از آن انقطاع گردند و قسمتهای غیر قابل استفاده برای انسان فورا برداشت شوند . 
ج- منزه کردن جنازه به امداد دستمال یا این که انبر ممنوع می باشد . 
قبلی از بررسی دامپزشکی لاشه ، انجام هر عملی روی لاشه یا این که گوشت آن ممنوع هست . 
دامپزشک حق انجام هر عملی را که حتمی بداند دارااست . 
گوشتهای ضبط گردیده یا گوشتهایی که برای انسان غیر قابل به کار گیری تشخیص داده گردیده ، پرها و ضایعات بایستی بلافاصله به مکانهایی برای این خواسته حمل شوند و بایستی طوری با آنان فعالیت کرد که باعث کثیف شدن گوشتهای منزه نشوند . 
سپس از بازدید دامپزشک و برداشت اعضاوجوارح و شکم ، گوشت تازه حیوان باید بلافاصله منزه و سرد شود ( به برودت رسمی و درمدت دوران کوتاه ذکر گردیده در قانون برسد .) 
سرد کردن به راه و روش غوطه ور کردن برای گوشتهایی که به موقعیت سرد شده و جدید به بازار می رود ممنوع می‌باشد . 
 
گوشت حیواناتی که به خط مش غوطه ور شدن سرد می گردند بایستی فورا آنگاه از بیرون کردن امعاء و احشاء به وسیله دوش بطور بی نقص شستشو شده و فورا غوطه ور شوند . 
دوش باید طوری انجام شود که شستشو بطور بی نقص مرحله داخل و بیرون جنازه را در برگیرد که مقدار دستکم آب برای این کار 5/3 لیتر میباشد . 
راه و روش 
سرد کردن به وسیله غوطه ور شدن به شکل تحت انجام میگیرد: الف - جنازه از یک یا این که چند تشت آب یا آب و یخ عبور می‌نماید . 
آب داخل تشتها دائما بده بستان می گردند ، صرفا سیستمی قابل قبول است که جنازه ها توسط شیوه مکانیکی در داخل یک جریان آب درجهت مخالف هل داده شوند ب ـ سکو حرارت آب تشتها درمکان محل ورود نباید از 16 و درمکان خروجی از 40 تجاوز کند . 
ج- بایدبه شکلی باشد که درجه حرارت گوشت در کوتاهترین بازه زمانی به درجه حرارت در بین صفر و 4 جايگاه سانتی گراد برسد . 
درخصوص : دست کم مقدار آب برای این منش سرد کردن 6 لیتر هست . 
در شرای از یکسری تشت به کار گیری میگردد ، جریان آب تازه و جریان آب مصرف گردیده در هر تشت باید بگون ه ای تهیه و تنظیم شود که اندازه آب درجهت حرکت جنازه ها از هر تشت به تشت بعدی ناچیز شود و ضمنا آب تازه فی مابین تشتها طوری توزیع شود که اندازه آب هنگام عبور از آخرین تشت از 2 لیتر کمتر نباشد . آب به کار گیری شده برای پرکردن او‌لین تشت در محاسبه این مقادیر به حساب نمی آید . 
ه - لاشه ها در اولین تشت یا این که اولین قسمت دستگاه نباید بیش از نیم ساعت بمانند و همچنین در بقیه تشتها یا دستگاه نباید بیش از مقطع اضطراری باقی بمانند . 
آن‌گاه از هر توقف کاری دامپزشک کشتارگاه باید مطمئن شود که جنازه ها مطابق با ضوابط ذکر گردیده در بالا و قابل مصرف برای آدم می‌باشند در غیر اینصورت می بایست فورا گوشتهای غیر قابل مصرف به مکانهای منحصر حمل شوند . 
و : هردستگاه بایستی در هر هنگام که واجب شود و از گزاره در انتهای هرنوبت کاری و دستکم یک توشه درروز باید به طور کامل خالی ، منزه و ضد عفونی شود . 
ح 
: دستگاههای درجه بندی می بایست به طور دائم موردها ذیل را در دست گرفتن و ضبط کنند: مصرف 
آب دوش گذشته از غوطه ور کردن حرارت 
آب تشت یا این که تشتها درنقاط ورود وخروج جنازه ها مصرف 
آب در جریان غوطه ورن شدن تعداد 
لاشه ط - نتایج کنترلهای متفاوت انجام شده بایستی مراقبت شوند تا هرگاه دامپزشکی حتمی دانست بتواند آنها را ببیند . 
ی - کارکرد صحیح تجهیزات یخچال فریزر و تاثیر آن بر بهداشت بوسیله روشهای میکروبیولوژی ( مقایسه آلودگی جنازه به تعداد بدون نقص باکتری و آنتروباکتری ها گذشته و آن گاه از غوطه ور کردن ) نظارت می‌شود . 
این مقاسه باید در اولِ آغاز عمل تجهیزات و آن گاه بطور متناوب و در هنگام تعویض دستگاها انجام شود . 
کار دستگاههای مختلف می بایست طوری تهیه و تنظیم شودکه نتایج آن ازنظر بهداشتی رضایت بخش باشد . 
گوشتهای 
سردشده ، منجمدشده، خیلی منجمد گردیده باید در حرارتهای حفظ شوند که متوالیا از مقادیر مقابل تجاوز نکند 4+ ، 12- و 18- سکو سانتیگراد -خون باید در ظرفهای منحصربه‌فرد اینکار عده آوری گردیده و هیچ وقت روی زمین پخش نشود . خون هم پا با روده ها ، ضایعات ، جنازه های غیر قابل مصرف به کارخانه تبدیل ضایعات فرستاده می‌شود یا اینکه این ضایعات را با آهک ادغام کرده برای تهیه کمپست مصرف می نمایند . 
- کسانی که عملیات کشتار را انجام ارائه میکنند می بایست درهنگام کار دارنده یک لباس فعالیت به رنگ شفاف و به طور کامل پاک باشند . آنان باید قبلی از شروع فعالیت و هر وقت نیاز باشد دستهایشان را با اب و صابون بشویند و ناخنها را برس بزنند . 
درصورتی که 
تمام اعمال کشتار تنها بوسیله یک نفر انجام می گیرد آن شخص باید آنگاه از پرکنی دستهایش را شسته و ناخنهایش را برس بزند ( قبل از باز کردن شکم ) حیوان‌ها کشتار شده و اعضایشان بایدقبل از فروش درظروف سرد گردیده قرار داده شوند . 

 

نوشته شده در سه شنبه 16 بهمن 1397ساعت 10:24 توسط علی پور

 کیفیت پوستۀتخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ در صنعت تخم مرغ دارای اهمیت زیادی هست . در این مقاله نحوۀ تشکیل تخم مرغ و روش های میزان گیری کیفیت پوستۀ تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ زمینه بحث قرار می گیرد . کیفیت پوستۀ تخم مرغ به رخ اندازه تخم مرغ ، وزن منحصربه‌فرد تخم مرغ ، رنگ پوسته ، استحکام پوسته ، تغییر تحول شکل پوسته(تخریبی یا غیر تخریبی)، وزن پوسته، درصد پوسته ، ضخامت پوسته و ساختاردرونی پوسته میزان گیری می شود .
 
راه های جدیددر این زمینه مرتباً در حالا توسعه و ترقی هستند .کیفیت داخلی تخم مرغ به صورت رنگ زرده، انسجام غشای پری ویتیلین و کیفیت سفیده اندازه گیری می شود . در این مقاله فاکتورهایی که بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ تاثیر می گذارد، زمینه مشاجره و بررسی قرار می گیرد .کیفیت پوستۀ تخم مرغ ممکن است با سویه و سن مرغ تخم گذار، تولک بری اجباری، فاکتورهای تغذیه ای مثل کلسیم ، فسفر ، ویتامین ها ، کیفیت آب ، پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای ، آنزیم ها ، آلودگی خوراک، استرس های همگانی و استرس گرمایی، بیماری ، دسته سیستم تولیدی و خواص افزودنی های جیره های غذایی ذیل تاثیر قرارگیرد . کیفیت داخلی تخم مرغ با مدت برهه زمانی انبارداری ،سویه و سن مرغ تخم گذار ، تولک بری تحمیلی ،تغذیه و بیماری پایین تاثیر قرار می گیرد . به منظور ساخت تخم مرغ های با کیفیت بالا داشتن داده ها کافی در زمینه عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ لازم و ضروری می باشد . 
عبارات دارای اهمیت : طیور تخم گذار ، کیفیت پوستۀ تخم مرغ، کیفیت داخلی تخم مرغ، آلبومین ، واحد هاو . 
مقدمه: 
در کل عالم ، ساخت تخم مرغ های کیفیت خوب پوسته و کیفیت داخلی عالی در پویایی اقتصادی صنعت تخم مرغ تاثیر متعددی داراست . خلل ها مربوط به کیفیت تخم مرغ در اکنون حاضر هر ساله میلیون ها دلار به این صنعت ضرروزیان وارد می نماید . براین اساس داشتن داده ها کافی از عامل ها تاثیر گذار بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ حائزاهمیت میباشد . تخم مرغ از سه بخش : 1- زرده (درحدود 30الی 33 درصد)،2- سفیده یا این که آلبومین ( تقریباً 60 درصد)، 3- پوسته (تقریباً 9الی12درصد)تشکیل شده است . 
نحوۀ 
تشکیل تخم مرغ در طیور تخم گذار : تخم در مرغان تخم گذار مال نهایی یک خصوصی پروسه پیچیده است که در تحت شرح داده می شود . اولین تراز ، تخمک اندازی زرده ( یاور با تخمک ) از تخمدان چپ به درون لولۀ تخم بر چپ می‌باشد .تخمدان سمت راست و لولۀ تخم بر سمت راست در طیورتخم گذار تجارتی رویش و بسط پیدا نمی نماید . زرده بوسیله اینفاندیبولوم گرفته می شود و تخم مرغ رویش کرده و در حدود پانزده دقیقه در این محل باقی می ماند و در اینجاست که غشای پری ویتیلین و شالاز به وجود می آید . در مرغان مادرعمل لقاح در این محل از لولۀ تخم بر چهره می گیرد . 
تخم مرغ سپس تکان کرده و وارد ماگنوم می شود و در این محل حدود سه ساعت باقی می ماند و پروتیئن های سفیدۀ تخم مرغ (آلبومین) در این محل ترشح می شود(حدود 40 دسته در کل) . لایه ای از پروتیئن ها حفاظ مکانیکی و باکتریایی برای زرده ساخت می کند و همینطور صفحه ای را تولید می نماید که غشای پوسته و پوسته بعداً روی آن تشکیل خواهد شد . آن‌گاه تخم مرغ که از لحاظ میزان بلندمرتبه شده می باشد از ایستموس می گذرد واین کار در حدود یک ساعت به ارتفاع می انجامد و در این مکان حرفه هایی ساخت می شود که غشاهای داخلی و فرنگی پوستۀ را می سازد . آنگاه تخم مرغ وارد رحم که دارای غده پوسته سازست،می گردد و در این محل آب و الکترولیت ها وارد سفیده می شود ( فرایندی که پلمپینق نامیده می شود) و همینطور تشکیل نقاط دگمه نظیر به اسم هسته های پستانی شروع می شود که در حدود پنج ساعت به طول می انجامد . بیشترین مدت توقف در طی تشکیل تخم مرغ در کیسه غدة پوسته ساز رخ می گیرد ( دست‌کم پانزده ساعت) و در این محل پوستۀ تخم مرغ تشکیل می شود و پروسه پلمپینق کامل شدن می شود . 
ماتریکس آلی پوستۀ تخم مرغ دربردارنده غشاهای پوسته ، هسته های پستانی (نقاط دگمه مانند)، ماتریکس پوسته وکوتیکول است .بخش غیر آلی پوستۀ تخم مرغ دربرگیرنده کربنات کلسیم است . لایه های متعدد پوستۀ تخم مرغ عبارتند از لایه دگمه پستانی ، لایۀ پالی سد و لایۀ برگه ای کریستال که کریستال های کلسیمی را در جهات متعدد ساخت می نماید . 
تحلیل های اخیر نشان می دهد که تشکیل ماتریکس آلی، سرعت تشکیل پوستۀ تخم مرغ وپایان تشکیل پوسته را تعیین می کند و در غایت تخم مرغ از طرز مهبل و کلواک خارج می شود . 
پیچیده بودن پروسه تشکیل قسمت های داخلی تخم مرغ و پوستۀ تخم مرغ به‌این معنی می‌باشد که مشکلات مربوط به کیفیت تخم مرغ ممکن میباشد در هر یک از فرایند تشکیل تخم مرغ ساخت شود . همچنین معضلات جان دار در کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ به عامل ها زیادی بستگی دارد و فقط یک عامل تاثیر گذار نمیباشد . 
کیفیت 
پوستۀ تخم مرغ: کیفیت پوستۀ تخم مرغ به وسیلۀ راه های مختلف مقدار گیری می شود .بعضا از این منش ها مستمند شکستن تخم مرغ می باشد . علاوه برآن بعضا از رویکرد ها به چهره بی واسطه بوده و برخی دیگر غیر بی واسطه می‌باشند . رویه های بی واسطه دربرگیرنده مقدار گیری استحکام پوسته مانند مقدار نیرویی که سبب شکستن تخم مرغ می شود،نیروی ترک شدن یا فشار شبه بومی می‌باشد . رویه های غیر بدون واسطه دربرگیرنده وزن منحصربه‌فرد ،دفرمه شدن غیر تخریبی(تغییر صورت تخم مرغ که نیاز به شکستن تخم مرغ نیست)، ضخامت پوسته و وزن پوسته میباشد . مقدار گیری استحکام پوسته به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب به عنوان خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تخم مرغ مدّ لحاظ می‌باشند . 
در صنعت تخم مرغ، تخم مرغ ها با به کارگیری از روشنایی برای تشخیص شکستگی و سایر معایب کندل می شوند و یا اینکه از طرز یک آشکار ساز الکترونیکی شکستگی ، شکستگی و معایب آنها تشخیص داده می شود . وزن منحصر به فرد یک تخم مرغ بی نقص به وسیلۀ فروبردن تخم مرغ ها در محلول های نمک با وزن اختصاصی متفاوت انتخاب می شود؛ بدین رخ که در هر محلولی که تخم مرغ درآن شناور شد، وزن اختصاصی آن تخم مرغ میباشد . وسایل خاصی جایگزین این خط مش گردیده هست که براساس اصول ارشمیدس به کار می روند . 
رنگ پوسته احتمالا به وسیله رویت ظاهری با یک محرمانه از استانداردهای جايگاه بندی گردیده انتخاب گردد و یا اینکه به وسیله انعکاس پذیری پوسته میزان گیری شود . در این راه و روش نسبتی از فروغ تابیده شده ای که از مرحله تخم مرغ پایین شرایط در اختیار گرفتن گردیده بازتاب می شود، قضیه میزان گیری قرار می گیرد . وزن تخم مرغ به راحتی توسط یک ترازوی الکتریکی اندازه گیری می شود . اندازه گیری استحکام پوسته و بدشکلی پوسته ( به چهره تخریبی و غیر تخریبی )نیازمند به کار گیری از تجهیزات خاصی میباشد . استحکام پوسته معمولاً به وسیلۀ فشار شبه رکود میزان گیری می شود که در آن تخم مرغ تحت موقعیت کنترل گردیده زیر فشار قرار می گیرد تا هنگامی که پوسته ترک برداشته یا این که شکسته شود و سپس حداقل نیروی موضوع نیاز برای تولید شکست در پوستۀ تخم مرغ تصویب می شود . پژوهش ها مختلف یک صدایی منفی بالایی را در میان استحکام پوسته اندازه گیری شده به وسیلۀ فشار شبه رکود و درصد شکستگی ها نشان می دهد . تعیین بدشکلی پوسته ممکن است به فیس غیر تخریبی(عدم نیاز به شکستن پوستۀتخم مرغ) باشد که درآن انحراف یا باخت پوسته زیر یک نیروی وارده قضیه مقدار گیری قرار می گیرد یا به فیس تخریبی(نیاز به شکستن پوستۀ تخم مرغ) است که به چهره اندازة پوستۀ به نیز فشرده گردیده گذشته از باخت پوسته مقدار گیری می شود . 
ضخامت پوستۀ تخم مرغ با استحکام پوستۀ تخم مرغ ارتباط دارااست . وزن پوسته به وسیلۀ شکستن یک تخم مرغ وخارج کردن سفیده و زرده آن و سپس خشک نمودن پوسته گزینش می شود . وزن پوسته سپس به صورت نسبتی از وزن تخم مرغ برحسب درصد پوسته محاسبه می شود . ضخامت پوسته به وسیلۀ یک ابزارمناسب معمولاً از سه نقطۀ پوسته در دور و اطراف خط مرکزی تخم مرغ اندازه گیری می شود . استحکام پوستۀ یک تخم مرغ نه صرفا به وسیلۀ اندازه پوسته که به چهره درصد بیان می شود، مقدار گیری می شود ؛بلکه همینطور به وسیلۀ کیفیت ساختاردرونی پوسته نیز اندازه گیری می شود . مطالعۀ کیفیت ساختمان پوسته به وسیلۀ مطالعۀ ساختار درونی پوستۀ تخم مرغ با به کارگیری از کپی میکروسکپ الکترونی صورت می گیرد . تکنیک های تازه نظیر مقدار گیری سختی دینامیک پوستۀ تخم مرغ هم توسعه و گسترش پیدا کرده میباشد و با منش های سنتی و قدیمی قبلی قابل مقایسه می‌باشد . 
فاکتورهای 
تاثیر گذار بر روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ: سویۀ 
پرنده : در نتیجۀ تعیین ژنتیکی ، سویه های مختل♁ مرغان تخم گذار به طور دیده گیری در کیفیت پوستۀ تخم مرغ ، اندازۀ تخم مرغ ،و میزان ساخت تفاوت دارا‌هستند و تفاوت آشکاری میان طیوران تجاری مدرن و نژادهای دیرین طیوران تخم گذار وجود داراست . انتخاب برای یک صفت خاص مثل تولیدتخم مرغ یا وزن تخم مرغ بقیه خصوصیات مرغ نظیر کیفیت پوستۀ تخم مرغ را پایین تاثیر قرار می دهد . 
سن 
پرنده : یکسری از مطالعات نشان می دهد که با افزایش سن مرغ کیفیت پوستۀ تخم مرغ کاهش می یابد . با افزایش سن پرندة تخم گذار، اندازة تخم مرغ ارتقاء می یابد و به طور همزمان با ارتقا اندازۀ تخم مرغ، وزن پوسته ارتقا می یابد یا این که ثابت باقی می ماند . ارتقاء وزن تخم مرغ متناسب با افزایش وزن پوسته نمی باشد وبنابراین نسبت ارتقا وزن پوسته به وزن تخم مرغ ( اغلب به تیتر درصد پوستۀ مرغ مطرح است) کاهش می یابد . مدارکی وجود داراست که نشان می دهد ، ناتوانی مرغ در ایجاد میزان بیشتری از پوستۀ تخم مرغ به عمل 25- هیدروکسی کوله کلسی فرول -1-هیدروکسیلاز بستگی دارد و این آنزیمی میباشد که در هوموستازی کلسیم دخالت دارد .تغییرات جیره ای که مقدار تخم مرغ را کاهش دهد، ممکن است کیفیت پوستۀ تخم مرغ را در مرغان تخم گذار مسن بهبود بخشد و همچنین برخی از مکمل ها در بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ در مرغان پیر موثرند . 
تولک 
بری : اثر سن روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ می تواند به وسیله کار تولک بری تحمیلی تا میزان ای معکوس شود . نتایج های گزارش شده متفاوت بوده و بستگی به دسته و شدت تولک بری و همینطور سن پرنده داراست . رولاند و براکی گزارش نمودند که اثرات موءثر تولک بری در پرندگان کهن سال خیس بازه مدت زیادی ارتفاع نمی کشد و اثر اندک و موقتا روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ دارد . 
تغذیه 
: پوستۀ تخم مرغ حاوی سه گرم کلسیم میباشد .براین اساس جیرۀ یک مرغ می بایست دارای مقادیر کافی کلسیم باشد به شکلی که به طور موثرقابل به کارگیری باشد .شواهد ضد ونقیضی در مورد کاربرد مقدار ذرات منابع کلسیم وجود دارااست . در شرای چه به عقیدۀ عمده متخصصّین تغذیه، می بایست 50 تا 70 % کلسیم به فیس درشت (دو تا پنج میلی متر قطر) بوده و ما بقی به فرم پودر تنظیم گردد . ارایه کردن کلسیم جیره به فیس ذرات درشت (مثل سنگریزه) معین گردیده می‌باشد که اثرات سودمندی دارد؛ البته این موقعیت مطلوب سیستم غذا دهی اتومات نمی‌باشد . بعضی از محققین مخلوطی از سنگ آهک آسیاب شده یار با پوستۀ صدف را پیشنهاد می کنند . فسفر ناکافی در جیره ممکن می باشد موجب تحلیل محتویات مواد معدنی اسکلت در طیوران تخم گذار شود . نسبت کلسیم به فسفر در جیره خیلی کلیدی است به صورتی که فسفر بالا در جیره با جذب کلسیم در روده تداخل کرده و سبب ساز به کاهش کیفیت پوسته می شود .احتیاجات کلسیم و فسفربه حیث می برسد با سن پرنده ذیل تاثیر قرار می گیرد . علاوه برآن ، به یاد مسایل زیست محیطی به کارگیری از فسفر درکشورهای پرجمعیت دستکم گردیده می باشد . 
واجب هست که میزان کلسیم جیره هفت تا قریه روز قبل از ظهور او‌لین تخم مرغ ارتقاء یابد . شواهد زیادی وجود دارااست که ارایه کردن کلسیم اضافی زودتراز زمان مطلوب ،اگربا اندازه فسفرکم درجیره همپا باشد، تاثیر منفی روی همگی ها دارااست .با این وجود این نکته خیلی حساس هست که در حالتی که کلسیم مازاد در موقعیت مطلوب ارایه نگردد، اثرات منفی بلند زمان شدیدی روی متابولیسم کلسیم و ذخایر استخوانی کلسیم خواهد داشت . 
ویتامین ها مثل ویتامین D برای متابولیسم کلسیم زمینه نیاز هست و باید در جیره مدّنظر قرار گیرد . متابولیت ویتامین D ، 25-هیدروکسی ویتامین 3D ( که به فرم ویتامین 3D فعال از حیث بیولوژیکی در بدن پرنده تبدیل می شود) امروزه در دسترس بوده و بها آن در بخش اعظمی از موقعیت اثبات گردیده می‌باشد .میزان مناسبی از ویتامین C برای سالمی ارگانیک واجب است و همینطور به کاهش اثرات استرس هم امداد می کند . همینطور شواهدی وجود داراست که تکمیل کننده ویتامین E پایین موقعیت استرس گرمایی مناسب میباشد . میزان کم ویتامین A در جیره احتمال دارد وقوع لکه های خونی را در تخم مرغ ارتقا دهد و منجر کاهش کیفیت داخلی تخم مرغ می شود . 
کیفیت آب ممکن است کیفیت پوستۀ تخم مرغ را زیر تاثیرقرار دهد .آب دارای مقدار بالایی از الکترولیت ها (آب آشامیدنی شور) اثرات بلند بازه منفی روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ داراست . آبی رنگ که جهت مصرف طیور تخم گذار ارایه می شود می بایست بهداشتی بوده و اطمینان داشته باشیم که بیماری با این راه و روش منتقل نمی شود . دمای آب هم در طیور تخم گذار به ویژه در هنگام هوای گرم دارای اهمیت میباشد . میزان مصرف آب با افزایش دمای آب ، کاهش می یابد .مطالعات نشان می دهد که در پرنده ها تحت استرس شدید گرمایی ،ارایه آب خنک سبب به بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ می شود . 
جیره های حاوی اندازه بالایی از پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (NSPs) ویسکوزیتۀ روده ای را ارتقاء داده و آب زیادی را نگه می دارا‌هستند و موجب مدفوع آبکی و چسبناک می شوند . به کارگیری از آنزیم های تجزیه کنندة NSP برخی مواقع در جیرۀ جوجه های گوشتی برای کاهش اثرات منفی NSPs به ک☧ر می رود . در سالهای اخیر آنزیم های خوراکی در طعام طیور تخم گذار به منظور کاهش مقدار مدفوع چسبناک به فعالیت می رود . سود یک تحقیق معین کرده می باشد که افزودن آنزیم تجاری به جیرۀ طیور تخم گذارکه عمدتاً حاوی گندم – جوباشد نه فقط اندازه رطوبت مدفوع را در برخی وضعیت بهبود بخشید؛ بلکه سبب ساز بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ نیز شد . با این وجود این مطالعه همینطور معلوم کرد که افزودن آنزیم موجب سفیدی رنگ پوستۀ تخم مرغ در مرغان تخم گذار قهوه ای می شود و واحد هاو نیز کاهش می یابد . این اثرات منفی در هنگام به کار گیری از آنزیم در طیور تخم گذار می بایست مدّ لحاظ قرار گیرد . 
فیتاز در جیره طیور به منظور آزاد کردن فسفر مخلوط یافته با فیتات و همچنین کاهش اندازه فسفر در مواد دفعی به وسیله طیور به فعالیت می رود . مشخص و معلوم گردیده می‌باشد که افزودن فیتاز سبب ساز بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ می شودتحقیقات اخیر اثرات همکوشی را در میان فیتاز و گزیلاناز در جیره های بر شالوده گندم و جو نشان می دهد . 
آلودگی خوراک با مایکوتوکسین ها سبب کاهش شدید تولید تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ می شود که احتمالاً به علت کاهش اندازه مصرف طعام کثیف باشد .برخی از مرغ ها به علت دارا بودن یک ژن موروثی مقادیر قابل توجهی از تری متیل آمین (TMA) را در تخم مرغ های خود عده می کنندکه سبب ساز ساخت بوی ماهی در تخم مرغ می شوند .علت این امرناتوانی پرنده در اکسید نمودنTMA جانور درخوراک هایی مثل کنجالۀ منداب و پودر ماهی می‌باشد . 
استرس: 
استرس 
عمومی : انواعی از استرس های همگانی می تواند کیفیت پوستۀ تخم مرغ را تحت تاثیر قرار دهد . نشان داده شده است که تراکم بالای جمعیت موجب افزایش ایجاد تخم مرغ های بدون پوسته می شود . تصورمی شود که تخم مرغ های فارغ از پوسته در نتیجۀ انقباض غده پوسته ساز هنگامی که پوستۀ تخم مرغ در پروسه اولیۀ شکل گیری هست ، ایجاد می شود . استرس همینطور می تواند موجب تاخیر درزمان تخم ریزی گردد و سبب ارتقاء وقوع دوحالت در تخم مرغ به اسم های تخم مرغ های دارای پوستۀ نوار سپید و تخم مرغ های دارنده پوستۀ ناصاف گردد . تخم مرغ های دارنده پوستۀ نوار سپید بیش تر از مدت تخم اندازی عادی در تن قرارمی گیرد(زمان توقف طولانی تری دارند) . تخم مرغ های دارای پوستۀ ناصاف به صورتی تشکیل می شود که تخم مرغ به غدۀ پوسته ساز وارد می شود، درحالی که تخم مرغ اولین هنوز درآنجا می‌باشد . عامل ها استرس زای جابه جایی موجب افزایش وقوع تخم مرغ های با پوسته حاوی ذرات کلسیمی (ظاهر جوش دار)، تخم مرغ های دارای پوستۀ ناصاف ، تخم مرغ های دارای پوستۀ نوار سپید و تخم مرغ های بدشکل می گردد . هر نوع آزار واذیت پرنده ها موجب ارتقا تخم مرغ های شکسته می شود . عمده اثرات مضر استرس های عمومی روی کیفیت تخم مرغ می تواند با تزریق آدرنالین تشدید شود . 
استرس 
گرمایی : آب و هوای گرم به ویژه در فصل تابستان موجب کاهش اندازۀ تخم مرغ در طیوران و کاهش کیفیت پوستۀ تخم مرغ می گردد . استرس گرمایی مصرف خوراک را کاهش می دهد و امکان دسترسی کلسیم خون را برای تشکیل پوستۀ تخم مرغ کاهش می دهد . همچنین ممکن می‌باشد استرس گرمایی موجب کاهش فعالیت آنزیم کربنیک انهیدراز شود . این آنزیم در تشکیل بی کربنات نقش دارد و کربنات ضروری برای پوستۀ تخم مرغ را تولید می کند . بدین ترتیب اضافه کردن بی کربنات سدیم در طی تنش گرمایی موجب بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ می شود . کار تغذیه می بایست در آب و هوای گرم مدنظر قرار گیرد تا مواد مغذی اضطراری در طی استرس گرمایی بوسیله پرنده دریافت شود . جیره های طیور نیاز می‌باشد که برای تامین همه احتیاجات زمینه نیاز در این زمان تهیه شود و این مسائل باید مدّ لحاظ باشد که طیوران در سا‌عتها خنک تر روز اندازه مصرف خوراک بالایی دارا‌هستند .اضافه کردن چربی به جیره در وضعیت هوای گرم دارای اثرات سودمندی است . 
صورت کلسیم زمینه تغذیه احتمالاً توان مرغ را برای ایجاد تخم مرغ های با پوستۀ عالی پایین شرایط گرمایی متاثر می سازد و به نظر می رسد که ارایه نصف کلسیم جیره به رخ ذرات†درشت کیفیت پوستۀ تخم مرغ را در پرنده ها تحت حالت استرس گرمایی بهبود می بخشد .با این وجود هیچ مدرکی وجود ندارد پیشنهاد نماید که ارتقاء کلسیم جیره به بالاتر از نیازپرنده برای دستیابی به مصرف کافی کلسیم دارای اثرات سودمندی است . به لحاظ می برسد که نیاز فسفر طیور تخم گذار در موقعیت هوای گرم اندکی ارتقا می یابد . بقیه افزودنی های جیره ای برای کاهش اثرات منفی استرس گرمایی روی تولید تخم مرغ مثل افزودن بی کربنات سدیم و افزایش تعادل الکترولیتی جیرۀ غذایی و افزودن آلومینوسیلیکات ها می باشد . ارایه آب خنک در این موقعیت هم سبب کاهش اثرات منفی استرس گرمایی می شود . 
بیماری: 
گزارش گردیده می‌باشد که یکسری از بیماری ها بر روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ اثر می گذارند . هر بیماری که موجب آسیب به سلامتی طیور می شود اثرات مضری روی ساخت تخم مرغ و همینطور کیفیت پوسته می گذارد . هر دلیل بیماری زایی که در بافتهای دستگاه تناسی رشد می کند می تواند مشکلاتی را در تشکیل پوستۀ تخم مرغ تولید کند . گزارش گردیده می‌باشد که برونشیت عفونی موجب کمرنگ شدن پوستۀ تخم مرغ و در برخی مورد ها سبب ساز پیدایش ظاهری چین خورده در تخم مرغ می شود .سندرم افت ساخت تخم مرغ مانند ساخت کاهش در اندازه تولید تخم مرغ ، همچنین منجر پیدایش تخم مرغ های اندک رنگ و سایر بدشکلی های پوسته نظیر تخم مرغ های با پوستۀ قابل انعطاف یا پوستۀ وحشتناک می شود . سایر بیماری هایی که باعث کاهش ساخت تخم مرغ می شوند عبارتند از بیماری نیوکاسل، آنفولانزای مرغی، آنسفالو میلیت مرغی و مایکو پلاسما گالی سپتیکوم (Mycoplasma galliseticum) می باشد . 
سیستم 
تولید: نوع سیستم تولیدی کیفیت پوستۀ تخم مرغ را پایین تاثیر قرار می دهد . مشکل ها اولیه ای که در موضوع تخم مرغ های شکسته در قفس های پرورشی وجود داشت ،امروزه با طراحی قفس های امروزی که تخم مرغ های گذارده شده را سریع و به صورت خود کار عده آوری می کنند، بهبود یافته میباشد . مقایسات مستقیم فی مابین اشکال متفاوت سیستم پرورشی ( نظیر قفس ، بستر، پرورش آزاد) به علت عدم تجهیزات کافی برای حفظ ثابت سایر کارداران تاثیر گذار بر روی ساخت و کیفیت تخم مرغ دشوار و مشکل می باشد . مشکلاتی در کیفیت پوستۀ تخم مرغ در مرغ هایی که در مناطق آزاد رویش می یابند ، به علت ناکافی بودن بعضی مواد مغذی در جیره (عدم تعادل جیره ای)گزارش گردیده می باشد . 
افزودنی 
های خاص به جیره : برخی مواد معدنی در مقادیر قلیل برای طیور لازم وضروری می‌باشد . مانند روی و منگنز که به تیتر کوفاکتور یا این که به تیتر فعال کنندۀآنزیم هایی که در تشکیل پوستۀ تخم مرغ شرکت می کنند، کار می نمایند . 
 
نوشته شده در يکشنبه 14 بهمن 1397ساعت 15:16 توسط علی پور

 بین ساخت ایمنی مورد نیاز و برخورد مفید پس از واکسیناسیون رابطه نزدیک وتنگاتنگی وجود دارد در این مطلب عکس العمل های مختلفی که ممکن هست پس از واکسیناسیون دربدن پرنده صورت دهد موضوع تجزیه وتحلیل قرار گرفته می باشد درچند ده سال گذشته صنعت مرغداری پرورش بسیار سریعی در سراسر عالم داشته است این رویش سرعت بالا منجر ظهور بیماری های جدید وهمچنین شیوع دوباره بیماری هایی چون نیوکاسل و مارک شده می‌باشد جهت رویا رویی با خطرات ناشی از بیماری و همینطور ایجاد ایمنی از واکسن های زنده و کشته به فراوانی استفاه می شود در این دربین پاسخ ایمنی ناشی از واکسن گاهی با عکس العمل های شدید و یا اثرات غیر بدون واسطه همراه بوده است بایستی تلاش کنیم دربین ایمنی مسئله نیاز و واکنش های پس از واکسیناسیون تعادل برقرار کنیم . 

گروه طیوران صنعت فاخته

عکس العمل های مربوط به واکسیناسیون ممکن می‌باشد پس از واکسیناسیون واکنش های موضعی یا این که عمومی در تن پرنده ایجاد گردد عکس العمل های موضعی ، دربرگیرنده درد ، سرخی ، ساخت جراحت ، دانه های کوچک ویا آبسه های خفیف در موضع تزریق واکسن می باشد و واکنش های عمومی ، مشتمل بر تب ، کاهش پرورش و بقیه علایم عمومی می باشد . 
بخش اعظمی از واکسن های کشته باکتریایی می توانند سبب بروز عکس العمل های همگانی وهمجنین جراحت موضعی بافت درموضع تزریق واکسن گردند که علت آن وجود ماده ای حلال این واکسن ها می باشد واکنشهای 
تنفسی یکی از عامل ها بیشتر ای میباشد که سبب بروز بیماری های تنفسی در پرنده می گردد تلاش ما جهت کنترل نمودن این بیماری هاست که از نحوه واکسیناسیون فیس می گیرد به عبارت دیگر واکسیناسیون غلط به یکی از سه صورت ذیل سبب پیدایش بیماری در پرنده می گردد . 
1- عکس العمل ناشی از واکسن خیلی شدید باشد . 
2- تولید عکس العمل چرخشی درگله که علت آن ناصحیح بودن مدت و یا این که شیوه واکسیناسیون می باشد این عکس العمل به آرامی درگله پدید می آید ومتوقف نخواهد شد معمولا عامل ایجاد واکنش چرخشی ، عدم تزریق واکسن به کل افراد گله می باشد اشخاصی که از گله که واکسن اخذ نموده اند شروع به برخورد نموده و در سود ویروس بیشتری ساخت می شود این ویروس می تواند کسانی را که واکسینه نشده اند کثیف نماید . 
3- عدم سعی واکسن جهت القا ایمنی در پرنده به گونه ای که بتواند با بیماری رویارویی کنند واکسن های زنده نیوکاسل و برونشیت عفونی وقتی می توانند سبب ساز ایمنی در پرنده گردند که عکس العمل تنفسی صورت گیرد فارغ از واکنش تنفسی ایمنی تولید نخواهد شد براین اساس واکسن موجب تعادل در بین برخورد خیلی شدید و خیلی ضعیف تنفسی می گردد چنانچه این برخورد خیلی شدید باشد مستقیما موجب بیماری در پرنده می گردد چنانچه خیلی خفیف باشد ایمنی ناشی از آن هم ناچیز می‌باشد و نمی تواند منجر مقاومت پرنده در مقابل استدلال بیماری گردد .شدت 
واکنش های تنفسی پس از واکسیناسیون به عوامل پایین بستگی دارد : 1- تراز آنتی بادی مادری : هر چه آنتی بادی مادری اکثر باشد برخورد نیز شدیدتر خواهد بود . 
2- سویه واکسن : سویه های با حدت بیشتر منجر برخورد شدیدتری می گردد . 
3- سن : معمولا پرنده های جوانتر عکس العمل شدید تری از خویش بروز می دهند . 
4- 
دز واکسن : هرچه دز واکسن عمده باشد عکس العمل ناشی از آن هم شدید خیس خواهد بود 5- خط مش واکسیناسیون : واکسیناسیون از شیوه آب آشامیدنی نسبت به منش آئروسل عکس العمل کمتری به دنبال دارااست . 
بقیه 
عواملی که شدت واکنشهای پس از واکسن را زیر تاثیر قرار می دهند به شرح زیر است : 1- به کارگیری از واکسنهای سویه لنتوژنیک نیوکاسل اجتناب ناپذیر می‌باشد که ولی شدت کار آنها از ایجاد نای مرطوب تا ساخت جمع در حیطه دو شاخه شدن نای مختلف می باشد . 
2- آلودگی به E-COLI و مایکوپلاسما گالی سپتیکوم GM هم‌زمان با واکسیناسیون . 
3- 
رطوبت پایین 4- چنانچه واکسیناسیون از رویه قطره چشمی یا این که محلول درآب فیس گرفته باشد دست‌کم برخورد را به دنبال خواهد داشت . 
5- چنانچه واکسیناسیون در 14 روزگی نژآدهای سبک نسبت به نژآدهای سنگین وزن حیاتی خیس میباشند صورت بگیرد نسبت به 7 روزگی واکنش بیشتری خواهد داشت و علت آن نیز ذیل بودن غلظت آنتی بادی در 14 روزگی نسبت به سن 7 روزگی می باشد . 
6- واکسیناسیون پرنده هایی که دچار سرخوردگی سیستم ایمنی شده اند ویا زمین گیر می باشند و یا این که دستگاه تنفسی آنان درگیر بیماری است . 
7- 
به کارگیری از سویه های قدرتمند لنتوژنیک و یا این که فروژنیک جهت واکسیناسیون برای او‌لین توشه درگله 8- به عامل فواصل بازه طولانی بین دفعات واکسیناسیون تراز ایمنی پایین بیاید . 
9- واکسیناسیون از حیث فنی ضعیف باشد ایمنی مسئله نیاز در اکثری از افراد گله تولید نخواهد شد . 
10- گله دربرگیرنده پرنده هایی باسنین متعدد باشد . 
11- غلظت آمونیوم ویا گرد و غبار در تالار فراوان باشد . 
12- کیفیت بستر نا مناسب باشد . 
عکس العمل 
های عصبی : پس از واکسیناسیون ممکن است علائم عصبی مشاهده شوند یک عدد از نمونه های آن آنسفالیت و آنسفالوپاتی پس از استفاده ازواکسن نیوکاسل می باشد نشانه ها آن شامل پیچش ، لرزش و یا فلجی اندام می باشد واکنش های عصبی ممکن هست به مرگ منتهی شود . 
سرخوردگی 
سیستم ایمنی : سرخوردگی سیستم ایمنی درحال حاضر یکی از تهدیدات اکثر صنعت مرغداری درمرود واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو به شمار می رود استفاده از واکسن گامبوروی اینترمدیت پلاس می تواند سبب به آسب شدید سیستم ایمنی و سرخوردگی آن شود که فیض آن جواب غیر مناسب بدن پرنده به واکسن بیماری هایی زیرا نیوکاسل و برونشیت عفونی می باشد بدین ترتیب واکسیناسیون باشکست مواجه می شود . گله هایی که دچار سرخوردگی سیستم ایمنی می شوند ممکن می باشد به درماتیت قانقرایابی ، آنتریت نکروزه ویا کوکسیدیوز در گیر شوند معمولا هرچه شدت برخورد اکثر باشد زخم بیشتری به سیستم ایمنی واردخواهد شد . 
کثیف 
کننده ها : یکی از معضلات به کارگیری از واکسن ها نفوذ عوامل ویروس به انها می باشد به عنوان مثال آدنوویروس ادله سندرم کاهش تولیدتخم EDS رئوویروس و همچنین ویروس عامل ریتکولوآندوتلیوز درواکسن های بیماری مارک دیده گردیده اند . 
آلرژی 
شدید : این مسئله به ندرت در پرنده ها خلل ساز می شود و دلیل آن نیز این می باشد که اکثری ازواکسن های ویروسی دربردارنده آنتی بیوتیک هایی می باشند که در فرآیند تهیه واکسن از آن‌ها به کارگیری شده میباشد وممکن میباشد بعضا از افراد گله به این آنتی بیوتیک ها دارای اهمیت باشند به تیتر مثال بعضا از واکسن های ویروسی که از کشت سلول جانوری ساخت شده اند ممکن هست باعث شوک آنافلاکسی در پرنده شوند . 
عکس العمل 
های تحریکی : گاهی پس از واکسیناسیون ممکن هست بیماری جدای از آنچه که گله را علیه آن واکسینه کرده ایم مشاهده شود فرآیند آن نیز به این شکل می باشد که دلیل بیماری زا پیش از این در تن پرنده وجود داشته هست و به کارگیری از واکسن نظیر یک برهان استرس را کار نموده و سبب ساز کوتاه شدن عصر کمون بیماری ذکر شده در بدن منجر تبدیل بیماری از موقعیت مخفی به موقعیت کلینیکی می گردد . 
نقایص 
فنی : شامل مواردی ازجمله نقص در ایجاد واکسن مثل ضعیف نبودن میکروب واکسن به اندازه کافی ، استریل نبودن امکانات و یا این که آلودگی میکروبی آنان می باشد سرنگها و سوزن های استریل نشده ناقل استافیلوکوک و استرپتوکوک می باشند . 
راهکارهایی 
جهت واکسیناسیون غالب و به دست‌کم رساندن خطر واکنش های پس از آن : •استریل 
نمودن سرنگ ها و سوزنها به مقدار کافی •پرندگانی راکه از لحاظ کلینیکی مریض یا این که شدید ناتوان و یا این که با استرس شدید مواجه میباشند واکسن نزنید . 
•همواره از واکسنهایی استعمال فرمائید که تولید کننده ، انها را از نظر ایمنی خالص بودن و کیفیت آزمایش نموده هست . 
•زنجیره سرد حمل ونگهداری واکسن را از برهه زمانی تحویل از تولید کننده تا برهه زمانی به کارگیری در مرغداری نگهداری کنید . 
•واکسن را از آلوده و کثیف شدن به عوامل بیماریزا مصون نگه دارید . 
•از واکسن ها و رقیق کننده های مورخ پیشین و حاد به کارگیری نکنید . 
•استفاده از واکسن گامبوروی اینترمدیت پلاس فقط در مناطقی مجاز است که گامبوروی فوق حاد شیوع دارد و می تواند منجر تلف شدن 50% گله شود چنانچه دراین بخشها واکسیناسیون موجب سرخوردگی سیستم ایمنی گله شود بهتر می‌باشد %50 گله را از دست بدهید تا ازاین واکسن استفاده فرمایید . 
•همیشه از سویه های مناسب واکسن استفاده فرمایید . 
•از ملایم ترین سویه های واکسن استعمال نمایید . 
•هنگام واکسیناسیون مورد ها حتمی را رعایت نمایید . 
یک 
موضوع تحقیقی قراربود دو گله مجزای مادر علیه نیوکاسل واکسینه شونددرگله A واکسن نیوکاسل به صورت درون عضلانی تزریق شد و واکسن لاسوتا به فیس قطره درون چشمی مسئله به کار گیری قرار گرفت . در گله B از واکسن نیوکاسل مریال به رخ داخلی عضلانی استفاده شد واز واکسن لاسوتا به فیس قطره داخل چشمی مثل گله A به کارگیری شد همان طور که می دانیم به کارگیری از واکسن زنده دست کم بایستی 4 هفته قبلی از تجویز واکسن کشته مرتبط با آن چهره گیرد دراین زمینه تحقیقی بنا به دلایل یگانه واکسن زنده کشته هم زمان مورد استعمال قرار گرفت . لاسوتا از سویه لنتوژنیک می باشد و شاخص ICPI آن برابر با 42% مهمان ها یباشد ویروس لاسوتا و درمخاط مجاری تنفسی انتشار می یابد .واکسن مریال دربردارنده VG/GA می باشد که از گونه غیر بیماری زای لنتوژنیک می باشد و از روده ی بوقملون های تندرست انقطاع شده می‌باشد این ویروس بخش اعظم درمجاری روده ای نشر می یابد یک سری روز پس از واکسیناسیون ساخت مرغ در هر دوگله کاهش پیدا کرد این میزان در تالار A برابر با 8 درصد و در سالن B برابر با 4 درصد بود چنین تصور می شود که آلودگی قبل به مایکوپلاسما و پایین بودن اندازه ایمنی سبب این افت شده می‌باشد در این مسئله کیفیت پوسته تخم هیچ تغییری نکرد برای حل نمودن ایراد از داروی فومارات هیدروژن تیامولین به اندازه 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن تن پرنده به بازه 2 روز استعمال شد 7 روز پس از درمان گله به آن جواب مثبت داد و ظرف یک سری روز ساخت به شرایط اولیه برگشت . 
از 
آزمایش فوق نتایج پایین بدست می آید : 1- گزینش شرایط ایمنی گله پیشین از واکسیناسیون امری واجب هست . 
2- هیچ گاه نباید از واکسن زنده و کشته هم‌زمان به کار گیری نمود . 
3- 
چنانچه گله مشکوک به آلودگی مایکوپلاسما می‌باشد درهنگام استفاده از واکسن های زنده حتما می بایست با استعمال از یک آنتی بیوتیک مناسب گله را در مقابل مایکوپلاسما ایمن کنیم 4- سویه VG/GA به لحاظ می برسد نسبت به لاسوتاواکنش های منفی کمتری ساخت کند . 
 
نوشته شده در چهارشنبه 10 بهمن 1397ساعت 10:36 توسط علی پور

 شیوه اندازی و بازدید دوباره تهویه ها و سیستم های خنک کننده در مرغداری های کشور، یاد آور این نکته میباشد که صنعت طیور آرام آرام خود را برای تجربه احتمالی فصل‌تابستان همین سال فراهم می سازد . گرمایی که به طور حتم بر میزان و همینطور کیفیت تولید تخم مرغ تاثیرات متعددی خواهد گذاشت . 
 
 
البته در این در میان ، متخصص ها فرمان و مالک نظران صنعت طیور ، پیشنهاداتی را جهت رویارویی با این گرما ارایه داده اند . در زیر گزیده از این پیشنهادات ارایه شده است: سیستم هایی که مبتنی برپدهای خنک کننده می باشند را به خیر بازبینی کنید . چنین بازدیدی علاوه بر تاسیسات ، دربرگیرنده سعی مناسب نیز می باشد . ذیل چنین شرایطی ، نازل های آب در این سیستم ها باید بخوبی پاک شده و کارکرد مطلوب آن ها قضیه ارزیابی قرار گیرد . در این سیستم ها باز‌بینی پمپ ها ، اتصالات ، لوله ها ، ترموستات ها ، سیم پیچی ها و منابع تامین کننده جریان برق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند . 
سفارش می شود که منابع تامین کننده برق ضروری مرغداری ها دست کم هر هفته و هر توشه به برهه زمانی 15 دقیقه با حداکثر بضاعت و توان بکار گرفته شوند . چنین کاری ، سبب ساز اطمینان از عدم نقص سیستم های فوق بوده و شما را از کارایی مطلوب مطمئن خواهد تولید . در اکنون حاضر، در سرزمین ما چنین سیستم هایی عموما با سوخت فسیلی راه و روش اندازی می شوند . بنابراین ، اطمینان از اندازه سوخت کافی هم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . مراد از سوخت کافی ذیل چنین شرایطی ، میزانی از سوخت می باشد که چنین سیستم هایی را دست کم به بازه زمانی 48 ساعت پشتیبانی کند . اعتنا داشته باشید که عدم توان در تامین برق مزرعه تحت وضعیت حتمی ، صدمات جبران ناپذیری را به شما وارد خواهد آورد . در سالن های بسته رشد طیور صنعتی ، باز‌بینی ترموستات ها ، هواکش ها ، در دست گرفتن کننده های محیطی و اخطار دهنده ها بایستی پیش بینی کنند . به طور حتم ، همگی ما از زیان هایی که به عامل عملکرد نامناسب این سیستم ها به مزرعه وارد می شود، آگاه هستیم . 
حساب و کتاب 
و تنظیم جیره غذایی و اندازه آب آشامیدنی : توجه داشته باشید که فرمولاسیون دان مصرفی در حالت گرما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . اهمیت این فرمول از آن جهت میباشد که دان مصرفی به وسیله پرنده باید جبران کننده انرژی زمینه نیاز آن باشد . همان طور که می دانید ، مصرف جیره بوسیله پرنده ها در حالت آب و هوای گرم کاهش می یابد . زیر چنین قوانینی ، یک جیره مناسبی ، جبران کننده مواد و مغذی مسئله نیاز پرنده خواهد بود . 
از سوی دیگر ، اعتنا داشته باشید که مسایل ذکر گردیده فوق ، نیز در طیور تخمگذار و هم در پولت ها باید مد لحاظ قرار گیرند . در حالت گرما ، می بایست به محتوای انرژی جیره موضوع مصرف طیور اهمیت ویژه ای داد . پیشنهاد متخصص ها برای تامین محتوای انرژی جیره در چنین قوانینی ، چربی های به دست آمده از حیوانات می باشد . 
در 
حالت گرما : آمینواسیدهای حیاتی دربرگیرنده متیونین و لیزین را باید با اعتنا به اندازه دریافت خوراک به وسیله هر پرنده و وزن تخم مرغ تولیدی محاسبه نمود و به پرنده داد . 
توصیه می شود مه مقدار مواد معدنی مصرفی را با اعتنا به سطح ایجاد و همچنین ، میزان مصرف مواد غذایی ، محاسبه نمود و به طور دقیق بکار برد . نیمی از کلسیم مورد نیاز پرنده را باید به رخ سنگ های خشن در اختیار طیور قرار داد . این کار ، سبب ساز بهبود جذب ماده فوق در هنگام تاریکی ، خواهد شد . اعتنا داشته باشید که پرنده از این ماده در هنگام تاریکی و به منظور ساخت پوسته تخم مرغ به کارگیری می نماید . 
سطح های کلسیم و فسفر در جیره مصرفی طیور در موقعیت گرمای محفظه می بایست متعادل باشد . تامین مطلوب ویتامین 3D در افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ ، بخصوص در گله هایی با سن بالا ، موءثر واقع خواهد شد . 
ارتقاء دوران عمل سیستم های دانخوری سبب افزایش مصرف دان به وسیله پرنده خواهد شد . در مواقعی که مصرف خوراک به وسیله پرندگان در روز مطلوب نبوده میباشد ، یک جیره در بین وعده در هنگام شب با مدت نهایتا 30 دقیقه ، می تواند یاری دهنده باشد . 
اندازه 
مصرف آب : میزان مصرف آب طیوران را در حالت گرمای محیط باید به اعتنا پایین حیث قرار داد . نیاز پرنده ها به آب در شرایطی که پرنده له له می زند، با اهمیت می باشد . این موقعیت بخصوص در مواردی مشاهده خواهد شد که دمای تالار به بیش از 80 سکو فارنهایت رسد . 
در شرایطی که دمای آب مصرفی پرندگان به 60 مرتبه فارنهایت یا بیشتر رسیده می‌باشد ، بایستی از روش های مختلفی درجهت کاهش دمای فوق به کار گیری نمود . بطور حتم ، ارایه آبی با دمای مناسب باعث ارتقاء مصرف آب بوسیله پرندگان خواهد شد . 
براساس پژوهش ها انجام گردیده ، به کارگیری از الکترولیت، همچنین ویتامین c درآب مصرفی در مزارع رویش طیور تخمگذار درایالات متحده ایالات متحده ، زیر موقعیت استرس گرمایی ، منجر منافع اقتصادی بسیار گردیده میباشد . 
نوشته شده در سه شنبه 9 بهمن 1397ساعت 15:10 توسط علی پور

 تخمگذاری در روی بستر و یا نرده ( اسلت ) می تواند مشکل ها حیاتی برای واحد تولید کننده ساخت نماید . بیشتر تخم مرغ های بستری از نظر بهداشتی برای جوجه کشی مطلوب نمی باشند چون اینگونه تخم مرغ ها کثیف اند و تخم مرغ های آلوده اکثرا درستر منفجر می شوند . تخم مرغ های آلوده و کثیف چه بسا در‌صورتی‌که به مقدار کم درستر قرار داده شوند ، پس از انفجار توانایی آلوده کردن تمام تخم مرغ های موجود درستر و یا این که دستکم ، تخم مرغ های دور و اطراف خود را دارند . 
 
 
به این ترتیب تخم مرغ های بستری نه فقط برای واحد تولید کننده این نوع تخم مرغ ها سودآوری ندارند بلکه برای بقیه واحدهایی که تخم مرغ های نطفه دار خویش را در کنار آنها ست می کنند نیز خسارت آور می باشد . 
مرغ به طور طبیعی نیاز به محلی راحت و امن جهت تخمگذاری داراست . واضح است در سیستم رویش صنعتی ، گرچه وظیفه مرغ فقط تخمگذاری است ولی وضعیت اضطراری جهت تخمگذاری همانند تخمگذاری در شرایط طبیعی هست یعنی مرغ نیاز به محوطه آسوده و امن و مناسب دارااست . به عبارت دیگر لانه های تخمگذاری که محل تخمگذاری مرغ در سیستم پرورشی صنعتی است بایستی تمیز ، نیمه تاریک ، دارای ابعاد مناسب ، کم آب ، بدور از شلوغی و دارنده دمای متعال و فارغ از کوران باشد . 
در گله های تجاری این حالت به طور بدون نقص آماده نمی شود ، به این ترتیب مرغ ناحیه مناسب را تشخیص می دهد و در آن آشیانه گزینی می نماید . مرغ ها تابع طبیعت خود می‌باشند و یک آشیانه و یا یک محل مشخص و معلوم را برای تخمگذاری انتخاب می کنند و مدام در آن لانه تخم می گذارند . به همین دلیل می‌باشد که گهگاه اوقات چشم می شود که یک‌سری مرغ در یک آشیانه تخم می گذارند در حالی که لانه کناری آن خالی است . 
جهت 
پیشگیری از تخمگذاری روی بستر نکات تحت می بایست رعایت گردد: در زمان رشد می توان پرندگان را به پرش و فروآمدن در جای امن تشویق کرد به این مراد می بضاعت و توان سکوها یا رده هایی را در قسمت های مختلف سالن قرارداد ( سکوی پرش ) . به ازای هر 1000 – 500 قطعه پرنده یک سکو باید منظور گردد . تعبیه سکوها هر چه زودتر ( 3-2 هفتگی ) می بایست چهره گیرد . همینطور فایده گیری از سکوها از سن 2 هفتگی جهت خروس ها موثر می باشد . در تالار هایی با سیستم نرده ، موادی که در ساخت سکوهای پرش مسئله به کار گیری قرار می گیرد ترجیحا بایستی از محصول نرده ( اسلت ) باشد . 
استفاده از فروغ و روشنایی کمتر از 5 لوکس در دوران پرورش ممکن هست باعث تنبلی طیور گشته و طیور ممکن است این ویژگی را در طول زندگی خود حفظ کنند که نهایتا سبب به عدم تمایل طیور به تخمگذاری در لانه های تخمگذاری می گردد . 
از رویه رفتن پر سرعت و باشتاب در تالار پرهیز نمائید . شیوه رفتن سرعت بالا در تالار سبب ترسیدن مرغ ها و وحشت آن ها از رفتن به آشیانه ها می گردد . به کارگران آموزش دهید در سالن همیشه آرام را بروند . 
جهت تکان و شیوه رفتن افراد در سالن می بایست به سوی آشیانه های تخمگذاری باشد تا به این وسیله طیوران بسمت آشیانه ها هدایت شوند . رشد دهندگانی که سالن را زودتر جهت ایجاد آماده می نمایند معضلات تخم مرغ بستری کمتری دارا‌هستند ( آشیانه گذاری را زودتر انجام داده اند) . بسیار اساسی میباشد که پیشین از تخمگذاری ، طیور آشیانه ها را شناسایی کنند . 
تراکم 
گله: تراکم بیش از 6 مرغ در هر متر مربع موضوع ساز تخمگذاری روی بستر خواهد بود . 
فضای مناسب برای تخمگذاری ( 2 cm 100-90 ) برای هر مرغ در آشیانه های تخمگذاری مشترک و یا یک لانه انفرادی برای حداکثر 5/4 – 4 مرغ می باشد . 
مدیر 
بستر: عمق مطلوب بستر در آغاز ساخت ( حداقل عمق بستر 8-5 سانتیمتر ) از علاقه مرغ ها به گذاردن تخم روی بستر می کاهد . هر وقت که پوشال بستر بیش تر شده ، به نظر می برسد که اندازه تخم مرغ های بستری هم بیشتر شده می‌باشد . 
دانخوری 
و آبخوری: از طول مطلوب دانخوری و آبخوری مطمئن باشید . در غیر این چهره ممکن می باشد بعنوان یک سد فیزیکی عمل کرده و دسترسی به لانه ها را محدود کند و در پی آن تعداد تخم مرغ های بستری افزایش یابد . 
در چهره قرار به دست آوردن یک خط دانخوری روی نرده (اسکلت) ، دست‌کم 60 سانتیمتر مسافت میان دانخوری و آشیانه های تخمگذاری ساخت نمائید و مسلما دانخوری ها را پس از اتمام دان بالا بکشید به طوریکه پرنده بتواند به راحتی از زیرآن بگذرد و در فیض محلی برای لانه گزینی ایجاد نشود . 
دانخوری های خروس ها باید بدور از لانه ها باشند به طوریکه خروس ها نتوانند یک سد فیزیکی را برای ورود مرغ ها به لانه ها تولید کنند این دانخوری ها می بایست در طول روز بالا باشند تا مرغ ها در پایین آن‌ها لانه گزینی نکنند . 
نزدیک کردن بازه تغذیه به دوران فروغ و روشنایی می تواند در حل خلل تخم مرغ بستری یاری کند . 
حداقل مسافت فی مابین لانه تخمگذاری تا آبخوری های نیپل می بایست 45 سانتیمتر باشد ، این مسافت در قضیه آبخوری های آویز هم باید رعایت شود . 
میزان آبی‌رنگ که از آبخوری نیپل بیرون می شود نباید کمتر از 80 میلی لیتر در دقیقه باشد . ارتقا زمان نوشیدن آب می تواند از دسترسی مرغ ها به آشیانه ها پرهیز نماید . 
تا آنجا که ممکن هست توزیع وسایل در سالن منطقی باشد . دانخوری های خروس ها بایستی به دیوار نزدیک باشد سپس دانخوری مرغ ها وسپس آبخوری ها و بعد از آن لانه ها . هیچ زمان دانخوری خروس ها را نزدیک آشیانه قرار ندهید . 
دانخوری 
– آبخوری – لانه تخمگذاری: توزیع ضعیف دان ، نیز زمانی خوردن دان با پیک ساخت ، صرف وقت مضاعف برای تغذیه به عامل کوچک بودن بعد ها دان ، وجود فضای اندک داخوری ، رخت و پاش دان روی بستر ، وجود نقاط روشن دل در تالار در مجاورت صفحات خنک کننده ، آشیانه های تخمگذاری و هاپرهای دانخوری ، و بالاخره نامناسب چیدن وسایل مرغداری از اهم عارضه ها تخمگذاری روی بستر می باشد . 
توده 
آوری تخم مرغ های بستری: ارتقاء تعداد دفعات عده آوری تخم مرغ های بستری در هفته های نخستین تولید (25 تا 30 هفتگی) (حداقل 8 بار در روز) در کاهش تخم مرغ های بستری موثر خواهد بود . 
مدیریت 
آشیانه های تخمگذاری: آشیانه ها را با دیدن او‌لین تخم مرغ و یا این که یکسری روز پیشین از او‌لین تخمگذاری موضوع توقع به روی پرنده باز کنید و از قراردادن کف متحرک آشیانه ها و ریختن پوشال چوب تا علامت گذاری جلوگیری کنید . 
باز کردن لانه ها برای دوران طولانی گذشته از تخمگذاری عشق و علاقه مرغ ها را جهت رفتن به آشیانه های کاهش داده و در فیض مقدار تخم مرغ بستری ارتقا می یابد ، تلاش نمائید شم کنجکاوری پرنده را تقویت فرمایید . 
ارتقاع بستر تا چوب پرش نباید بیش از 45 سانتیمتر باشد . در‌صورتی‌که ارتفاع بالاتر است پله مطلوب تعبیه شود . 
مسافت آبخوری ها را از لانه های تخمگذاری طوری تهیه کنید که نتواند به فیس بازدارنده و سد فیزیکی برای رفت و آمد مرغ به لانه ها عمل نماید . 
آشیانه های تخمگذاری بایستی در ابتدا مستقیما در کف سالن قرار گیرد به طوریکه در تحت آنان فضای خالی جهت لانه گزینی و تخمگذاری طیور جان دار نباشد . 
هماهنگ با ارتقا درصد ساخت ، فاصله لانه های تخمگذاری را از بستر افزایشدهید . 
در 10 درصد ایجاد بایستی یک سوم آشیانه ها بالا برده شوند . (روی شالوده ها قرار داده شوند .) در 30 درصد تولید یک دوم آشیانه ها بالا برده شوند . 
در 50 درصد ساخت کلیه آشیانه ها بالا برده شوند . 
منطقه زیر لانه ها را بسته نگه دارید تا تخم مرغ های بستری به دستکم برسد . تخم مرغ هایی که در روزهای اولیه ایجاد در آشیانه ها نهاده می شوند را به باطن آشیانه های دیگر منتقل نمایید . اینکار منجر تشویق طیور به تخمگذاری در تمام آشیانه ها می گردد . 
تخم مرغ های بستری را در آشیانه ها قرار ندهید چون سبب آلودگی پوشال لانه ها می گردند . 
به ازای هر 5/4-4 مرغ یک آشیانه تخمگذاری منظور نمایید لبه های پایینی آشیانه های تخمگذاری بایستی حداقل 7-5 سانتیمتر ودر بهترین حالت 5/12 سانتیمتر از کف لانه ها بالاتر باشد تا پوشال آن به راحتی بوسیله مرغ ها بیرون ریخته نشود . 
پوشال درون آشیانه ها بایستی تمیز باشد . پوشال حاد و کلوخه شده سبب ساز به تولید وضعیت نامناسبی برای مرغ گردیده و سبب ساز می شود که مرغ رغبت کمتری به تخمگذاری در لانه را نشان دهد . 
محیط کثیف در ورودی لانه ها ممکن میباشد مرغ را از رفتن به لانه منصرف کند . 
در 
تالار هایی که دارنده سیستم اتومات جمع آوری تخم مرغ هستند: مسیر عبور تخم مرغ و تسمه نقاله می بایست پاک و عاری از بوهای نامطبوع باشد . پوشش نوار نقاله می بایست مدام حرکت آن را پنهان نگه داراست . 
در شروع کار ، سرعت تسه نقاله باید ناچیز باشد . از انجام کارهایی که باعث گریزو فرار طیور از آشیانه های تخمگذاری می گردد جلوگیری نمایید . 
یک توشه استارت تسمه نقاله در روز نخستین کافی میباشد و به تدریج آن را ارتقاء دهید . این دستور منجر مانوس شدن تدریجی طیوران با صدا و لرزش تسمه نقاله می شود . 
تسمه نقاله کثیف و آلودگی پوشال آشیانه های تخمگذاری با مدفوع ، باعث عدم رغبت طیور به رفتن به باطن آشیانه ها می گردد . 
مدیر 
خروس ها: افزایش نسبت خروس ها سبب عدم تمایل و رغبت مرغ ها برای رفتن به آشیانه های تخمگذاری می گردد . نسبت مطلوب تعداد خروس به مرغ و همینطور اختلاف وزن خروس با مرغ باید دقیقا رعایت شود . 
نسبت درصد خروس به مرغ بایستی با پیشنهاد های کاب هماهنگ باشد . 
ارتقا بیش از حد خروس سبب تولید استرس در مرغ ها گردیده و شانس تولید تخم مرغ بستری را افزایش می دهد . 
تهویه: 
یکی از فاکتورهای حساس که بایستی مدنظر قرار گیرد تهویه مناسب می باشد . در صورتکیه حالت محیطی مطلوب وجود نداشته باشد مرغ ها در بیرون از لانه ها ، تخمگذاری می کنند . 
با فشار منفی زیاد ، لانه ها خیلی سرد می شود و در فیض مرغ ها تمایلی برای رفتن به باطن لانه های تخمگذاری ندارند این موضوع در زمانیکه هواکش ها مستقیما رو به لانه ها هستند رخداد می افتد . 
با فشار منفی اندک ، آشیانه ها در تابستان خیلی گرم می شوند و در نتیجه مرغ ها تمایلی برای رفتن به آشیانه های تخمگذاری ندارند . 
شدت 
نوروروشنایی و توزیع آن: فروغ و روشنایی بایستی بصورت یکنواخت و به اندازه 60-40 گران‌قیمت در سطح پرنده توزیع گردد . نوروفروغ نباید مستقیما به باطن آشیانه های تخمگذاری بتابد . عدم توزیع یکنواخت فروغ سبب ساز ایجاد نقاط بدون‌نور در سالن می گردد که سبب ساز تخمگذاری مرغ ها در آن نقاط خواهد شد . جهت پیشگیری از تخمگذاری در نقاط بدون نور و کور می بایست در آن نقاط لامپ های بیشتر تعبیه شود . 
نوشته شده در دوشنبه 8 بهمن 1397ساعت 11:28 توسط علی پور


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ